996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Konkurs dla seniorów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaprasza Seniorów do wzięcia udziału w V Konkursie Poetyckim pt: „Wspomnienia".
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 maja 2011 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Gen. Maczka 1, Gdynia. Seniorzy chcący wziąć udział w konkursie powinni przesłać krótką informację o sobie oraz trzy swoje wiersze o tematyce „Wspomnienia" na w/w adres, ddps@mopsgdynia.pl lub fax 58 622 24 24.
Osoby biorące udział w eliminacjach DDPS zaprasza na ogłoszenie wyników 24 maja 2011 r. do swojej siedziby. Każdy będzie osobiście prezentować swoje utwory.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Barbara Kluk, tel. 58 622 24 24. 

ikona