996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Konkurs dla seniorów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaprasza Seniorów do wzięcia udziału w V Konkursie Poetyckim pt: „Wspomnienia".
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 maja 2011 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Gen. Maczka 1, Gdynia. Seniorzy chcący wziąć udział w konkursie powinni przesłać krótką informację o sobie oraz trzy swoje wiersze o tematyce „Wspomnienia" na w/w adres, ddps@mopsgdynia.pl lub fax 58 622 24 24.
Osoby biorące udział w eliminacjach DDPS zaprasza na ogłoszenie wyników 24 maja 2011 r. do swojej siedziby. Każdy będzie osobiście prezentować swoje utwory.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Barbara Kluk, tel. 58 622 24 24.