996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Podziękowania

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni Ewa Wołowska oraz Barbara Kamińska koordynator szóstej edycji Międzyszkolnego Konkursu „ABC ekonomii", który odbył się w siedzibie szkoły 16 marca 2011 r. składają serdeczne podziękowania panu Arkadiuszowi Miedzińskiemu, prezesowi Spółki Insoft Consulting z Gdyni za ufundowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych dla zwycięzców w/w konkursie. Podziękowania także dla pana Tomasza Skutnickiego, dyrektora PKO BP S.A. 2 oddział w Gdyni za przekazane upominki dla uczniów. Pani Katarzynie Królak dziękujemy za pracę w komisji konkursowej i nadzór merytoryczny.
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Gdyni składa serdeczne podziękowanie pani Hannie Tomczak i panu Janowi Nowakowskiemu za przyjęcie uczniów Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w siedzibie Domu Maklerskiego BZ WBK oraz przeprowadzenie zajęć związanych z funkcjonowanie giełdy.  

ikona