996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Trzeźwo myśląc - odcinek XXIV

Kontynuujemy tematykę uzależnień behawioralnych. W dzisiejszym „Trzeźwo myśląc ..." o uzależnieniu od telefonu komórkowego.Korzystamy z nich, więc wszyscy jesteśmy także narażeni na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą nierozsądne ich używanie. To właśnie brak racjonalizmu w posługiwaniu się telefonami komórkowymi doprowadził do narodzin problemu, który jest swoistym znakiem naszych czasów. Mowa o uzależnieniu od telefonu - fonoholizmie.
Uzależnienie może objawiać się w różnych zachowaniach. Najprościej zauważyć to po czasie przeprowadzonych przez nas rozmów. Jeśli wykonujemy dużo bezproduktywnych połączeń, rozmawiając o „niczym", wykonujemy je odruchowo, z wewnętrznej potrzeby lub z nudy, może to oznaczać, że jesteśmy uzależnieni. Zdaniem socjologów, największy odsetek chorych stanowią osoby w wieku 25-30 lat. To właśnie młodzi ludzie najczęściej płacą horrendalne rachunki za abonament. Fakturowi rekordziści potrafią wydać na ten cel nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie.
Kolejną oznaką uzależnienia jest wspomniany już niepokój wywołany niemożnością skorzystania z komórki. Jeśli zdarza nam się czuć zagubienie, niepewność bądź wręcz strach w sytuacji, w której pozbawieni jesteśmy telefonu, nie jest dobrze. Inne częste objawy to nerwowe nasłuchiwanie, czy ktoś do nas dzwoni lub noszenie ze sobą zapasowych baterii. Często zdarza się, że uzależnieni unikają kontaktów z innymi, wybierając połączenia telefoniczne czy SMS-y zamiast rozmowy w cztery oczy.
U niektórych brak możliwości skorzystania z komórki wywołuje silne psychiczne objawy syndromu odstawienia, mogące przypominać nawet te, które towarzyszą odstawieniu substancji chemicznych. Inne objawy uzależnienia od telefonu to: przywiązywanie wielkiej wagi do posiadania telefonu komórkowego, telefon staje się czasem nawet najważniejszym narzędziem codziennych kontaktów z innymi, odczuwanie głębokiego dyskomfortu (również zły nastrój, niekiedy nawet napady paniki) kiedy nie ma się do dyspozycji aparatu, traktowanie telefonu jako narzędzia do sprawowania nieustannej kontroli nad najbliższymi, odczuwanie przymusu nieustannego kontaktowania się z kimś, odruchowe wykonywanie dużej liczby połączeń sms-ów, usprawiedliwianie własnego uzależnienia wygodą i bezpieczeństwem, unikanie kontaktów innych niż telefoniczne.
Do możliwych konsekwencji fonoholizmu, wspólnych dla wszystkich uzależnień behawioralnych należą: zanik dotychczasowych zainteresowań, gwałtowne wahania nastroju, zaburzenia snu i odżywiania, nadużywanie leków i narkotyków, popadnięcie w długi z tytułu wysokich rachunków telefonicznych, konflikty z bliskimi oraz kłopoty w życiu zawodowym.
Jeżeli podejrzewasz, że masz problem z tego typu uzależnieniem możesz skonsultować się ze specjalistami terapii uzależnień w Przychodni Terapii Uzależnień w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 3/5, tel. 58 620 88 88. c.d.n.

ikona