996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Zapisy do...

Żłobek i Przedszkole Safari zaprasza dzieci w wieku 0,5 - 5 lat. W ofercie opieka w godzinach 7.00 - 17.00 (dzienna, doraźna, weekendowa) pod okiem wykwalifikowanej kadry. Program edukacji przedszkolnej w oparciu o liczne metody Dobrego Startu, Klanzy, Montessori Ruchu Rozwijającego, Pedagogikę Zabawy, Metodę Dennisona. Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego: angielski, rytmika, taniec, logopedia, ćwiczenia ruchowe, plastyka, bajkoterapia. Czesne miesięczne od 280 zł. Wpisowe 200 zł.
Gdynia - Chwarzno, ul. Okrężna 1A
Szczegóły na stronie www.safari.edu.pl oraz pod numerem tel. 518 522 842.
***
Dyrekcja Przedszkola Amerykańskiego „Magiczny Zamek'' ogłasza zapisy na rok szkolny 2011/2012. Placówka realizuje nauczanie zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (również z native speakerem) i częściowo polskim. Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna. Bogata oferta zajęć dodatkowych: rytmika, glottodydaktyka, tańce, karate, warsztaty kulinarne, plastyczne. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl, magiczny-zamek@wp.pl
***
Przedszkole Angielskie prowadzi zapisy do 20 kwietnia 2011 r. dzieci w wieku 2,5-5 lat. Placówka mieści się w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136. Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej oraz nauki języka angielskiego z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Patronat Szkoła Języków Obcych YES. Czesne 400 zł. Dzień otwarty przedszkola 8 kwietnia br. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00, tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail: fundacja@samarytanie.pl
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6. W programie zajęć m.in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (z terenu Gdyni ) wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (logopedzi, oligofrenopedagog, psycholog) w dniu 6.04.2011 oraz 13.04.2011 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK w Gdyni Chwarznie przy ul. Merkurego 6 prowadzi zapisy dzieci w wieku 2,5-5 lat na rok szkolny 2011/2012. Czesne już od 350 zł/ miesiąc. W ramach czesnego placówka oferuje stałe zajęcia dodatkowe (plastyka, rytmika, j. angielski, taniec, zajęcia logopedyczne) prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701 oraz na stronie www.promyczekgdynia.pl.
***
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców, dzieci i młodzież na dni otwarte dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. - 14 kwietnia (czwartek) w godz. 16.00 - 18.30. O godz. 17.00 szkoła zaprasza na koncert w wykonaniu uczniów. Będzie również możliwość zwiedzenia placówki i porozmawiania z pedagogami. Dla kandydatów do Szkoły Muzycznej II st. - 9 kwietnia (sobota) w godz. 10.00 - 13.00. O godz. 11.00 koncert w wykonaniu uczniów szkoły. Czynny będzie punkt konsultacyjny - możliwość porozmawiania z pedagogami i uczniami szkoły.
***
Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8, ogłasza zapisy do klasy zerowej i pierwszej integracyjnej na rok szkolny 2011/12 (szkoła prowadzi klasy integracyjne na każdym poziomie). Zapisy pod numerem telefonu 58 622 23 43 lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 -15.00. Dzień Otwarty Szkoły 8 kwietnia 2011 roku (piątek) w godz. 10.00 - 18.00. W trakcie wizyty będzie można zwiedzić szkołę, porozmawiać z nauczycielami i uczniami, wziąć udział w zajęciach szkolnych.
***
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 11 - Gimnazjum nr 16 w Gdyni, zaprasza rodziców i uczniów klas VI na „Dzień Otwarty", który odbędzie się 18.04.2011 r. w godzinach 17.00 - 19.00.
***
9 kwietnia 2011 r. (sobota) w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego przy ul. Kopernika 34 odbędzie się „Dzień otwarty szkoły" w godzinach 9.00 - 12.00. Każdy będzie mógł zasięgnąć informacji o szkole, nauczycielach i uczniach, poznać ich osiągnięcia, przyjrzeć się niektórym zajęciom, porozmawiać o formach pracy i poznać możliwości rozszerzenia swoich zainteresowań w szkole.
***
Art Photo Design, ul. Poprzeczna 8, zaprasza seniorów 50+ na kurs fotograficzno - komputerowy. Atrakcyjny program. Odpłatność 22 zł/godz, tel. 602 302 402, www.phototimo.com.
***
Firma wydawnicza deLIBRO zaprasza wszystkich piszących do szuflady gdyńskich seniorów na warsztaty doskonalące umiejętności pisania. Koszt uczestnictwa w całym cyklu (10 h) to 184,50 zł. Wśród uczestników wylosowana zostanie osoba, której książka wydana zostanie drukiem.
Więcej informacji: www.delibro.pl biuro@delibro.pl, tel. kontaktowy 58 782 02 88. 

ikona