997 (597) 2011-04-08 - 2011-04-14

Komunikaty UM

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego Gdyni roznoszą decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości na rok 2011. Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywa się:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00,
- w soboty w godz. od 10.00 do 16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą. Wpłat podatku od nieruchomości dokonywać można:
Przelewem bankowym na konto:
NORDEA Bank Polski S.A. w Gdyni
36 1440 10 26 0000 0000 0033 4995;
W oddziałach Banku Nordea (bez dodatkowych opłat) na terenie Gdyni:
ul. 3 Maja 27/31; ul. Kielecka 2; ul. Kilińskiego 10; ul. Starowiejska 41/43; pl. Górnośląski 17; ul. Gen. Marii Wittekówny 2.
***
Od poniedziałku 4 kwietnia 2011r. poniższe komórki organizacyjne ZDiZ zostają przeniesione do budynku przy ul. Białostockiej 3 (budynek Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania) i zmianie ulegają ich numery telefonów:
Stanowisko ds. Drzewostanu i Lasów Komunalnych w Dziale Gospodarki Komunalnej: 58 764 40 38
Referat Zajęć Pasa Drogowego w Dziale Dróg: 58 764 40 40; 58 764 40 41
Jednocześnie informujemy, że poniższą korespondencję kierowaną do Referatu Zajęć Pasa Drogowego można składać bezpośrednio w referacie:
- wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
- wnioski o wydanie zezwolenia na przejazdy nienormatywne;
- wnioski o wydanie protokołu odbioru i zwolnienia pasa drogowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- zgłoszenia awaryjne gestorów sieci.