997 (597) 2011-04-08 - 2011-04-14

Rachmistrz może zapukać do twoich drzwi

Do 30 czerwca 2011 r. na terytorium naszego kraju prowadzony jest narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Realizowany jest w trzech podstawowych formach:
1. samospis internetowy - dla osób, które wyrażą chęć dokonania spisu samodzielnie przez Internet; po wypełnieniu formularza rejestracyjnego możliwe będzie określenie hasła i dostępny będzie formularz elektroniczny spisu;
2. wywiad teleankieterski - realizowany przez ankieterów;
3. wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrza spisowego.
Do dokonania samospisu przez internet potrzebny jest NIP. W wyjątkowej sytuacji, np. braku dostępu do komputera lub do sieci, samodzielnego samospisu przez INTERNET można dokonać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego. W tym celu należy wcześniejszy skontaktować z GBS.
Siedziba Gminnego Biura Spisowego (GBS) w Gdyni mieści się przy ul. 10 Lutego 24 (były budynek PLO) pok.307 i 306, tel. 58 66 82 400 lub 401, fax. 58 66 82 402, e-mail spis2011@gdynia.pl
Uwaga! Gdyńscy policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o ostrożność i każdorazowe sprawdzanie czy rachmistrz posiada identyfikator z danymi osobowymi i urzędowymi. Jego tożsamość można potwierdzić w urzędzie statystycznym lub gminnym biurze spisowym.
O czym należy wiedzieć?
1. Rachmistrz spisowy jest osobą przeszkoloną z zakresu tematyki powszechnego spisu ludności i mieszkań oraz z obsługi urządzenia elektronicznego;
2. Podczas pracy rachmistrz posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego, który wydał identyfikator;
3. Rachmistrz spisowy może prowadzić spis tylko i wyłącznie za okazaniem identyfikatora;
4. Rachmistrz wprowadza dane spisowe bezpośrednio do urządzenia elektronicznego;
5. Zebrane dane spisowe objęte są ochroną prawną. Rachmistrz nie może nimi swobodnie dysponować, udostępniać ich osobom trzecim ani kopiować;
6. Rachmistrzowi spisowemu wykonującemu czynności w ramach prac spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Więcej informacji o Spisie Powszechnym www.spis.gov.pl.