998 (598) 2011-04-15 - 2011-04-21

Jubileusz 80 – lecia II LO w Gdyni

Jubileusz 80-lecia II LO odbędzie się 30 września 2011 r. Program:
- godz. 8.30 - Msza Św. w kościele oo. Jezuitów pw. Św. Stanisława Kostki w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej;
- godz. 10.00 - 12.00 - część oficjalna obchodów Jubileuszu 80 - lecia II LO w Gdyni w Hali Widowiskowo- Sportowej „Gdynia" przy ul. Kazimierza Górskiego 8;
- po zakończeniu części oficjalnej spotkania absolwentów i nauczycieli w budynku szkoły (II LO Gdynia, ul. Wolności 22B);
- wieczorem bankiet absolwentów (odpłatnie dla osób, które zadeklarowały udział).
Bieżące komunikaty na stronie internetowej szkoły: www.lo2gdynia.pl
Bankiet odbędzie się 30.09.2011 r. w Hotelu Gdynia, ul. Armii Krajowej 22. Początek o godz. 20.00.
Koszt uczestnictwa wynosi 260 złotych, kwotę należy wpłacić przelewem:
Rada rodziców przy ZSO nr 2. Numer rachunku dla rozliczeń krajowych: 31 1500 1881 1218 8006 8068 0000
Numer rachunku dla rozliczeń transgranicznych: PL 31 1500 1881 1218 8006 8068 0000 KRDBPLPW.
W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, (nazwisko z matury, jeśli uległo zmianie), rok ukończenia szkoły; koniecznie z dopiskiem: bankiet 80 - lecie II LO.
W szczególnych przypadkach pieniądze można wpłacać również w sekretariacie Szkoły. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2011 r.
Przypominamy, że na bankiet przychodzimy bez osób towarzyszących, wyłącznie absolwenci.
Dla uczestników bankietu przewidujemy jubileuszowe pamiątki.