Kultura

Otwarty konkurs ofert: kultura 2023

Granty: projekty filmowe i muzyczne // mat. prasowe

Granty: projekty filmowe i muzyczne // mat. prasowe

Jak co roku Gdynia czeka na kreatywne propozycje wydarzeń kulturalnych, które pomogą integrować i aktywizować naszych mieszkańców. Na takie działania przeznaczona jest część środków z budżetu. Jak są one rozdzielane? W ramach otwartego konkursu ofert.

 
W otwartym konkursie ofert – ogłoszonym przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka – mogą brać udział organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które chcą współtworzyć życie kulturalne miasta i działać na rzecz lokalnej społeczności.

Celem konkursów ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury. Muszą być one zgodne z priorytetami opisanymi w „Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi”.

Oprócz tradycyjnego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, miasto ogłasza jeszcze trzy dodatkowe – w poszczególnych obszarach tematycznych. Mogą się do nich zgłaszać organizacje pozarządowe (NGO).

Jaki jest cel zadania, który powinni uwzględnić zgłaszający? Kulturalna rewitalizacja określonych w projekcie przestrzeni miejskich poprzez adekwatne do potrzeb lokalnych społeczności działania, angażujące mieszkańców do regularnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Jakie projekty można zgłaszać do konkursu otwartego?

 
Więcej informacji o konkursie otwartym znajduje się także na stronie Gdynia Kulturalna.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 06.02.2023 10:17
  • ikona

    Autor: Magdalena Śliżewska (m.slizewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.02.2023 15:53
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona