Aktualności - новини

Bezpłatna komunikacja dla migrantów wojennych z Ukrainy

Mat. prasowe

Mat. prasowe

02.03.2022 r.

Gdynia wspólnie z gminami zrzeszonymi w Metropolitalnym Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej podjęła decyzję, że wojenni migranci z Ukrainy do końca marca będą mogli podróżować komunikacją miejską bezpłatnie. 


Версія українською мовою:
Гдиня і гміни пов’язані зі Спілкою столичного транспорту Гданської затоки прийняли рішення, що військові мігранти з України зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом до кінця березня.
У містах, що входять до Спілкого столичного транспорту Гданської затоки, у тому числі у Гдині, Гданську, Сопоті та Вейгерово, громадський транспорт для військових мігрантів з України буде безплатним. Сподіваємося, що це стане підтримкою в перші важкі моменти після приїзду до Польщі.
Президент міста Гдині Войцех Щурек сьогодні (у понеділок, 28 лютого) підписав відповідне розпорядження. Відповідно до цього рішення, безкоштовним транспортом можуть скористатися особи з українським паспортом зі штампом про в'їзд не раніше 24 лютого, з посвідкою на проживання біженця або тимчасовим посвідченням особи біженця. Ніяких інших документів чи квитка не потрібно.


Miasta zrzeszone w MZKZG, w tym m.in. Gdynia, Gdańsk, Sopot i Wejherowo, wspólnie uzgodniły, że komunikacja miejska dla migrantów wojennych z Ukrainy powinna być bezpłatna. Mamy nadzieje, że będzie to wsparciem w pierwszych trudnych chwilach po przyjeździe do Polski.

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek podpisał dziś (w poniedziałek, 28 lutego) stosowne zarządzenie w tej sprawie. Zgodnie z jego treścią, do przejazdu uprawnia ukraiński paszport ze stemplem wjazdu nie wcześniejszym niż z 24 lutego, karta pobytu uchodźcy lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości. Nie jest potrzebny żaden inny dokument ani bilet.