Parki, skwery, zieleńce

Rezerwat Kępa Redłowska

Adres: Gdynia, Redłowo / Orłowo
Rezerwat Przyrody Kępa Redłowska, widok z klifu na plażę

Rezerwat Kępa Redłowska został utworzony w 1938 r. jako jeden z pierwszych w Polsce. Obejmuje obszar wzdłuż Zatoki Gdańskiej od Polanki Redłowskiej do rzeki Kaczej w Orłowie. Chroni on piękny fragment nadmorskiego krajobrazu: naturalny las bukowy na klifowym brzegu poprzecinany głębokimi wąwozami o stromych zboczach.

Osobliwością przyrodniczą jest występowanie naturalnych stanowisk chronionego jarząbu szwedzkiego. Strome zbocza klifowe osiągające wysokość do 86 m n.p.m. tworząc niezwykłe miejsca widokowe na wody Zatoki Gdańskej, lecz wskutek zjawiska abrazji stale ulegają niszczeniu przez morskie fale. Co roku brzeg wygląda inaczej. Miłośników militariów zachwycą stanowiska artyleryjskie 11 BAS z okresu zimnej wojny.

Na terenie rezerwatu wyznaczone są zarówno ścieżki edukacyjne jak i rekreacyjne, m.in.

Ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa biegnąca od Bulwaru Nowowiejskiego, wzdłuż plaży, do wejścia GDY 13, kończąca się nieopodal parkingu przy przedłużeniu ul. Legionów, z informacjami na tablicach dotyczącymi m.in. flory i fauny czy zbiorowisk leśnych rezerwatu.

Ścieżka geomorfologiczno-krajobrazowa biegnąca od plaży przy Orłowie (GDY 15), do wejścia GDY 14, dalej drogą śródleśną, z punktem widokowym w rejonie Cypla Redłowskiego. Trasa ta prowadzi częściowo wzdłuż malowniczego klifu z widocznymi na nim procesami abrazji.

Ścieżka historyczno-krajobrazowa, od Polanki Redłowskiej wzdłuż ogrodzenia terenu wojskowego do stanowisk artyleryjskich 11 BAS, z punktem widokowym zlokalizowanym nad górnej krawędzi klifu w pobliżu wejścia GDY 12.

Pozostałe, to ścieżki rekreacyjne, zarówno w części leśnej rezerwatu jak i od strony morza.

  • ikonaOpublikowano: 25.09.2017 11:53
  • ikona

    Autor: Administrator

  • ikonaZmodyfikowano: 09.05.2024 11:48
  • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona

Zobacz także