Nauka

Informacje dla rodziców nt. zasiłku opiekuńczego

fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

22.05.2020 r.

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęto decyzje o zawieszeniu działalności żłobków, przedszkoli czy szkół. W związku z tym rodzice dzieci do 8. roku życia mogą liczyć na dodatkowe 14 dni na opiekę nad swoimi pociechami. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie. Uwaga: Rodzice, którzy wykorzystali już dodatkowy dwutygodniowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia za kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie nowych przepisów.

Aktualizacja:

17 kwietnia ruszy rekrutacja do żłobków na zmienionych zasadach. Od teraz odbywać się ona będzie tylko raz w roku i wyłącznie elektronicznie.

___________________________________________________________

Aktualizacja:

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca br.

Rodzice, którym kończy się prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć w takiej samej formie jak dotychczas. Wniosek zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

___________________________________________________________________________________________________

Zasady postępowania zapisano w specjalnej specustawie, która została przyjęta przez polski Parlament i podpisana przez prezydenta RP. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego przyznaje ona dodatkowy zasiłek opiekuńczy - 14 dni na opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat, które w związku z sytuacją nie może uczęszczać do placówek oświatowych.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Przykład:
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druk ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno, gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS. Nie jest  do tego konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza. Potrzebny druk jest dostępny na stronie ZUS-u.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Kogo powinnno się poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Kiedy powinno się poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Infolinia ZUS – jaki numer?

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie: 

„ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,

„koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

źródło: www.gov.pl