2014

W czwartek druga sesja Rady Miasta VII kadencji

W czwartek, 18 grudnia 2014 roku o godz. 18.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się II Sesja Rady Miasta VII kadencji. Porządek przewiduje ślubowanie radnych - Mariki Domozych, Sebastiana Jędrzejewskiego, Andrzeja Kieszka, Stanisława Szwabskiego oraz głosowanie projektów uchwał dotyczących:
 
- powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
- powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- powołania stałej Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej,
- powołania stałej Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia,
- powołania stałej Komisji Oświaty,
- powołania stałej Komisji Kultury,
- powołania stałej Komisji Sportu i Rekreacji,
- powołania stałej Komisji Rewizyjnej,
- powołania stałej Komisji Budżetowej.
- ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni - pana Wojciecha Szczurka,
- delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.