2014

"Zapraszamy ptaki do Gdyni" - wręczenie nagród

Tegoroczna edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” rozstrzygnięta. Zgłoszono 250 prac. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród  odbędzie się w środę 12 marca br., o godzinie 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).

Podczas uroczystości wręczenia nagród odbędzie się prelekcja Kuby Typiaka (Stacja Ornitologiczna Polskiej Akademii Nauk) poświęcona problematyce obecności ptaków wolno żyjących na terenie miasta.

W tym roku nagrodzone zostały trzy szkoły, które zgłosiły na konkurs największą liczbę prac:
- Szkoła Podstawowa nr 40 (łącznie 75 prac, w tym 6 nagrodzonych i 5 wyróżnionych) – nagroda w wysokości 1200,00 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 18 (łącznie 62 prace, w tym 6 nagrodzonych i 6 wyróżnionych) – nagroda w wysokości 1000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 33 (łącznie 31 prac, w tym 1 nagrodzona i 1 wyróżniona) – nagroda w wysokości 500,00 zł.

Nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas lekcji przyrody.

Natomiast, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają porcelanowe kubki z nadrukowanym wizerunkiem ptaka. W tym roku jest to sikora modra (zwana też modraszką).

Uwaga! Zaproszenie na uroczystość skierowane jest tylko do dziennikarzy i fotoreporterów.

Kontakt: Adam Majewski, Referat Ekorozwoju Wydział Środowiska UM Gdyni, tel.: 58 668 84 76.