Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim
2015

W środę IV sesja Rady Miasta Gdyni

W środę  21 stycznia  2015 roku w Urzędzie Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w sali 105 odbędzie się IV sesja Rady Miasta Gdyni VII kadencji.
 
W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawach:
- uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033,
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za Wybitne Zasługi Dla Gdyni" - pani Elżbiecie Gurskiej,
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za Wybitne Zasługi Dla Gdyni" - panu Sławomirowi Kitowskiemu,
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za Wybitne Zasługi Dla Gdyni" - panu Zbigniewowi Zenowiczowi,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni al. Zwycięstwa róg ul. Wielkopolskiej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Św. Piotra 23, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
- zmieniająca uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Hotton Hotel Sp. z o.o., dotyczącego uchwały nr XLVI/988/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona,
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Romana Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Sword Piły Taśmowe Roman Wójcik, dotyczącego uchwały nr XLVI/988/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona,
- skargi z dnia 12 grudnia 2014 roku, wniesionej przez Wojewodę Pomorskiego, na uchwałę nr XLVI/988/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona,
- zmiany nazwy jednostki budżetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji i nadania statutu Gdyńskiemu Centrum Sportu,
- zaopiniowania projektu granicy portu morskiego w Gdyni.

 

Porządek obrad i projekty uchwał dostępne są na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8146_.html