2016

Grupowe zakupy gazu - zaproszenie na podpisanie umowy

W środę 30 listopada o godz. 11.30, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się podpisanie umów na dostawy gazu pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot, Forum NORDA i jednostkami samorządu pomorskiego a Pomorską Grupą Konsultingową SA w Bydgoszczy.