2016

Komitet Regionów o rewitalizacji miast portowych – zaproszenie dla dziennikarzy

Komitet Regionów oraz Miasto Gdynia zapraszają na seminarium „Polityka Unii Europejskiej względem rewitalizacji miast portowych", które odbędzie się 6 czerwca 2016r., w  hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront (sala "Oslo", I p.).  Wydarzenie, o godz. 9.30, rozpocznie 30-minutowa konferencja prasowa z udziałem Jerzego Buzka i Stanisława Szwabskiego.

Seminarium w Gdyni poświęcone będzie rozwojowi miast portowych w Europie. Tereny portowe mają wyjątkowy potencjał i mogą odegrać kluczową rolę w opracowywaniu modelu rozwoju łączącego aktywność ekonomiczną, logistyczną i przemysłową z rewitalizacją dziedzictwa kulturowego, przy aktywnym udziale mieszkańców.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele:
- Komisji Europejskiej,
- Cork,
- Szetlandów,
- Kłajpedy, 
a także Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego, Leszek Milczarek Wiceprezes MARS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Jacek Kopczyński Dyrektor MARS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  i Stanisław Szwabski - przewodniczący Komitetu Regionów.
 
Organizatorem seminarium jest grupa polityczna European Alliance w Komitecie Regionów oraz  Miasto Gdynia. Komitet Regionów to organ doradczy Unii  Europejskiej złożony z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich.
 
Program wydarzenia - pobierz