Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim
2016

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdyni poświęcona zmianom w gdyńskiej oświacie

W środę, 16 marca o godz. 19.00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdyni. Zwołanie sesji jest podyktowane potrzebą formalnego poinformowania o planowanych zmianach Forum Związków Zawodowych. Niezwrócenie się o opinię w/w podmiotu mogłoby zostać uznane za uchybienie w procedurze zmian oświatowych.   

Aby wszystkie wymogi prawne, związane z reorganizacją gdyńskiej oświaty, były spełnione, należy uchylić część przyjętych na ostatniej sesji RM uchwał. Po wysłaniu informacji do Forum Związków Zawodowych, a tym samym dopełnieniu wszystkich formalności, uchwały te - w niezmienionej formie - zostaną ponownie skierowane pod obrady Rady Miasta. Uchylenie uchwał nie będzie wstrzymywać działań inwestycyjnych i remontowych. Jednocześnie należy zauważyć, że stanowisko Forum Związków Zawodowych ma jedynie charakter opinii i nie jest wiążące.    

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, organy samorządu terytorialnego muszą skierować projekty aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych związków. W związku z tym, projekty uchwał „oświatowych" trafiły do Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako członka OPZZ, a także Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdyni. Są to dwa najważniejsze dla sektora oświaty związki. 

Do Forum Związków Zawodowych należą:
1. Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej w Gdyni.
2. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej „Cisowa".
3. Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Specjalistycznym Im. Łukowicza w Chojnicach.
4. Międzyzakładowy Związek Zawodowy "Okrętowiec".
5. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia.
6. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Obrony Pracowników Grupy LOTOS S.A.
7. ZZ Ekologia Pracowników PGK w Słupsku.

Kontakt dla mediów:
Bartosz Bartoszewicz
- wiceprezydnet Gdyni ds. edukacji i zdrowia, tel. sekr.: 58 668 80 15.