2016

V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny w Gdyni

12 i 13 września, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98) , odbędzie się V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny. W wydarzeniu weźmie udział ok. 300 osób, specjalistów pracy z rodziną i naukowców z całej Polski. Swoją obecność potwierdziła Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny posłuży do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną, mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Będzie też okazją do kontynuacji dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy asystentów. Istotnym elementem Zlotu jest również integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz innymi profesjonalistami działającymi w obszarze asysty rodzinnej.

W ramach V Zlotu zaplanowano cykl dwudniowych zajęć, obejmujących wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne.
Szczegółowy program, tematy warsztatów i pozostałe informacje znajdują się na oficjalnej stronie zlotu pod linkiem: http://zlot.mopsgdynia.pl/

Hasłem przewodnim tegorocznego zlotu jest: „Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście działań innych służb społecznych".

Uczestnicy Zlotu wypracują rekomendacje i przedłożą je przedstawicielom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP.

V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny będzie transmitowany „na żywo" w internecie w serwisie You Tube pod linkiem: http://bit.ly/mopsgdyniayt

Gospodarzami V Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny są wiceprezydent Miasta Gdyni wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, współorganizatorami są Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Patronami medialnymi wydarzenia są: Dziennik Bałtycki, portal naszemiasto.pl, oraz pisma branżowe „Doradca w pomocy społecznej", „Problemy Społeczne" i „Wiadomości pomocy i integracji społecznej".