2016

W środę 28 września XXIV Sesja Rady Miasta Gdyni

W środę 28 września o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala 105) odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta Gdyni.

Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał
:

– wprowadzenia na terenie Miasta Gdyni karty „Gdynia Senior Plus”,
– przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń gdyńskiej polityki międzypokoleniowej,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wadm. Kazimierza Porębskiego i Żeliwnej,
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020” (załącznik do uchwały dostępny wyłącznie elektronicznie, na www.gdynia.pl),
– zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii,
– zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020,
– zmian w statucie jednostki budżetowej żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23,
– wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia §7 ust. 2 uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
– skargi Pana XX na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
– skargi Pani XX na działalność kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni,
– skargi Pani XX na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni.

Porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są na stronie: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8496_.html