2016

Wyjdź z biznesem w świat - zaproszenie dla mediów

12 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w godz. 9.00-14.30 odbędzie się konferencja inaugurująca projekt „Pomorski Broker Eksportowy", który wesprze rozwój pomorskich firm w kierunku eksportu.

Celem spotkania jest przedstawienie pomorskim firmom z sektora MŚP możliwości pozyskania wsparcia na rozwój działalności eksportowej. Zaprezentowane zostaną usługi oraz założenia projektu kierowane zarówno do firm, które do tej pory jeszcze nie podejmowały działań eksportowych lub są na początku tej drogi, jak i do firm planujących rozwijać prowadzoną już działalność eksportową.

Zaproszeni eksperci podzielą się również wiedzą na temat aktualnych trendów i kierunków rozwoju eksportu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące projektu, program konferencji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: https://www.arp.gda.pl/1231,konferencja-inaugurujaca-projekt.html

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Pomorza we współpracy z partnerami: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość (O. Terenowy Gdańsk), Inkubatorem STARTER, INVESTGDA i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. W ramach przedsięwzięcia Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia jest odpowiedzialny za organizację wspólnych wyjazdów i stoisk targowych dla pomorskich przedsiębiorców na najbardziej popularne branżowe targi międzynarodowe.Dodatkowo, spotkanie dla mediów odbędzie się w trakcie uroczystości inaugurującej projekt, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, tego samego dnia, od godz. 10.40 do 11.00 w sali D (I piętro).

Podczas konferencji prasowej przekazane zostaną informacje o planowanych wydarzeniach oraz zaprezentowane konkretne efekty i  korzyści dla firm. Będzie również możliwość zadawania pytań partnerom zaangażowanym w  projekt.


Kontakt:
Anna Jarfa
, PPNT Gdynia, e-mail: a.jafra@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 698 22 42, 
Barbara Merchel-Czech, ARP, e-mail: barbara.merchel-czech@arp.gda.pl,  tel. 58 32 33 136.