2019

Wspólnie dbamy o gdyńskie zabytki - zaproszenie

14 marca, w czwartek, o godz. 17.00 w Konsulacie Kultury odbędzie się spotkanie „Wspólnie dbamy o gdyńskie zabytki”. Będzie ono okazją do podsumowania efektów prac konserwatorskich, przeprowadzonych przy wsparciu Miasta Gdyni w 2018 roku. W spotkaniu udział wezmą Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i Agnieszka Kowalska, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni dr hab. inż. arch. Robert Hirsch podsumuje, co udało się zrobić, jakie prace zostały wykonane, które obiekty, domy, czy budynki użyteczności publicznej odzyskały dawny blask. W 2018 roku Miasto Gdynia dofinansowało prace na 10 obiektach. Nierzadko jeden zabytek korzysta z dotacji przez kilka lat z rzędu, etapując prace. Suma udzielonych dotacji wyniosła 677.823,00 zł.

Na spotkanie zaproszono prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych w Gdyni i przedstawicieli branży konserwatorskiej. Wśród beneficjentów programu dotacyjnego Miasta Gdyni, który działa już od 20 lat, są Uniwersytet Morski, Sąd Rejonowy i kilka najcenniejszych gdyńskich kościołów.

Serdecznie zapraszamy!