2019

ZAPROSZENIE - Certyfikat Komisji Monitorującej wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami dla Gdyni

W związku z przyznaniem Gdyni Certyfikatu Komisji Monitorującej wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w mieście, zapraszamy Państwa na uroczystość oficjalnego przekazania dokumentu na ręce Prezydenta Wojciecha Szczurka.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 5 kwietnia o godzinie 12.00 w sali 112 Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wezmą w nim udział: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, członkowie Zespołu Monitorującego: adwokat Katarzyna Heba, Kamila Skalska, psycholog i trener pracy w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym oraz prof. Marke Wysocki, ekspert ds. dostępności Miasta Gdyni i Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami została ratyfikowana przez Prezydenta RP w 2012 roku. Było to dla Polski niezmiernie ważne wydarzenie. Dokument normuje bowiem standardy dotyczące praw niepełnosprawnych. Posiada wymiar symboliczny, będąc swoistą konstytucją praw osób z dysfunkcjami, uznaną przez szereg państw. Ma również do spełnienia rolę w zakresie promocji informacji o uprawnieniach niepełnosprawnych.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka powołała Zespół Monitorujący wdrażanie Konwencji. Partnerem projektu realizowanego w Polsce jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miasto Gdynia przystąpiło do projektu i poddało się dobrowolnie sprawdzaniu w jakich praktycznych aspektach zostały wdrożone w Gdyni zapisy Konwencji. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem, że założone w Konwencji ONZ cele są realizowane.