2019

ZAPROSZENIE NA PONIEDZIAŁKOWĄ KONFERENCJĘ PRASOWĄ… Z WIDOKIEM

Uwaga zmiana miejsca i godziny

Zapraszamy na konferencję prasową, która rozpocznie się w najbliższy poniedziałek
7 października o godz. 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50 A.

Spotkanie rozpocznie się podpisaniem umowy pomiędzy Miastem Gdynia a wykonawcą jednej ze strategicznych inwestycji związanych z odprowadzeniem wód opadowych - odtworzeniem Potoku Wiczlińskiego oraz krótkim briefingiem prasowym z udziałem sygnatariuszy: Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni i Hieronima Szukalskiego, przedstawiciela Zakładu Projektowo-Wykonawczego H-BUD oraz Marka Łucyka, wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju i Jakuba Ubycha, pełnomocnika prezydenta Gdyni ds. dzielnic.
(uwaga dla foto: sygnatariusze bezpośrednio za plecami będą mieli widok na teren inwestycji, stąd wybór miejsca briefingu)

Po briefingu z widokiem na teren inwestycji zaprezentowane zostaną tematy:
­- Sebastian Tyrakowski, zastępca dyrektora Muzeum Emigracji i dr Katarzyna Morawska z działu historyczno-badawczego MEG zaproszą na IV Międzynarodową Konferencję Naukową: "Pracować, ale gdzie? Problematyka współczesnych migracji ekonomicznych".
- Kpt. Maciej Sodkiewicz, pomysłodawca i organizator imprezy opowie o zlocie starych żaglowców Próchno i Rdza. 
- Agnieszka Pękała z Biblioteki Gdynia zachęcać będzie do udziału w programie Biblioteka inspiracji, biblioteka wiedzy.
- Gabriela Kurpisz-Kasprzak, pomysłodawczyni i twórczyni tekstów dyktanda i Elżbieta Wierszko, rzeczniczka dyktanda zaproszą do udziału w XV Gdyńskim Dyktandzie.

***
Szanowni Państwo, jeśli potrzebują Państwo podwózki na i z poniedziałkowej konferencji, zapraszam do urzędowego busa. Odjazd spod głównego budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) o godz. 8.15.

Do zobaczenia!