2019

ZAPROSZENIE – Porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Działkowców

W najbliższy piątek 12 kwietnia o godz. 10.00 w sali 112 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni oraz Józef Matwies, prezes Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku i Leonard Niewiński, sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku podpiszą umowę o współpracy.

Celem porozumienia jest zaakcentowanie znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w działaniach podnoszących jakość życia w mieście. Strony zobowiązują się do współpracy w tworzeniu warunków do integracji społecznej oraz aktywizacji osób starszych, a także promowaniu działań na rzecz ochrony środowiska, prowadzenia działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży przedszkolnej i szkolnej oraz tworzeniu warunków do aktywnego wypoczynku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!