Komunikaty dla mediów

Mamy pierwsze dane ze Spisu Powszechnego

Plansza z napisem

Szczegółowe dane dotyczące m.in. Gdyni poznamy prawdopodobnie we wrześniu tego roku. Na razie GUS podzielił się danymi dot. liczby mieszkańców, mieszkań i liczebności poszczególnych grup wiekowych w Polsce, fot. mat. prasowe

W kilka miesięcy po zakończeniu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań poznaliśmy już pierwsze, na razie dość ogólne statystyki, które wynikają z zebranych w zeszłym roku danych. Ich opracowanie było możliwe dzięki sumiennemu spisywaniu się mieszkańców Polski – w tym także w Gdyni. Szczegółowe z podziałem na powiaty i gminy mają być dostępne jeszcze jesienią.


To były wymagające miesiące, które wymagały zaangażowania wszystkich mieszkańców – od 1 kwietnia do 30 września zeszłego roku wszystkie gminy w Polsce, w tym i Gdynia, musiały czuwać nad realizacją ustawowego obowiązku, czyli prowadzonego co dziesięć lat Narodowego Spisu Powszechnego.

Każdy z mieszkańców musiał podzielić się podstawowymi danymi dotyczącymi swojego wieku czy miejsca zamieszkania, które pomogą statystykom określić wyzwania demograficzne na najbliższe lata. Przypomnijmy, że w tym celu uruchomiono różne możliwości składania wymaganych ankiet – w tym z pomocą specjalnie przeszkolonych rachmistrzów, przez internet, telefonicznie, a nawet… w specjalnych, mobilnych punktach spisowych, które funkcjonowały także w Gdyni.

Gdynianie pod tym względem wypadali zresztą bardzo dobrze, notując jeden z najwyższych w regionie odsetków samodzielnego spisu. Jeszcze na początku lipca spisało się 100 tysięcy mieszkańców, czyli ponad 40% gdynian.

Pierwsze sygnały ze spisu

Teraz nadeszła pora na stopniową publikację wyników ogólnopolskiego badania. Pierwszymi danymi wynikającymi z przeprowadzonego w zeszłym roku spisu podzielił się prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Dominik Rozkrut. Okazją była konferencja inaugurująca III Kongres Demograficzny w Warszawie.

- Spis to rdzeń systemów informacyjnych państwa, to również podstawa dyskursu publicznego i formowania wszelkich polityk (…) - mówił dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Czego dowiemy się ze wstępnych wyników spisu? Na razie próżno szukać informacji wyszczególniających nasz region i jego porównań na tle reszty kraju. Podstawowe dane na ten moment to m.in. liczba ludności i poszczególnych grup wiekowych czy liczba mieszkań i ich metraż, czyli jedne z kluczowych danych demograficznych, które w zestawieniu z poprzednimi dostępnymi wynikami pomagają określić pewne tendencje i wyzwania, którym musi sprostać krajowa polityka.

GUS poinformował, że według stanu na 31 marca 2021 roku (tej daty dotyczyły pytania w spisie) w Polsce mieszkało dokładnie 38 mln 179,8 tys. osób, czyli o 0,9% mniej niż przed dekadą. W kraju żyje nieco więcej kobiet niż mężczyzn (ponad 1 mln 180 tys. więcej), a na co dzień Polacy korzystają z około 15,2 mln mieszkań (to o 12,6% więcej niż w 2011 roku). Niestety, wzrósł też odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o stopniowo starzejącym się społeczeństwie.

/storage/uzytkownicy/k.zloch@gdynia.pl/informacja_o_wstepnych_wynikach_nsp_2021_pdf-1.pdf

„Gdyńskie” dane we wrześniu


Kiedy możemy zatem spodziewać się szczegółowego raportu? Wymaga on sporego nakładu pracy statystyków pracujących dla Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z zapowiedziami prezesa GUS, w ciągu maksymalnie najbliższych dwóch lat zostaną opracowane tzw. pogłębione wyniki spisu powszechnego.

Wówczas będzie można przyjrzeć się konkretnym wskaźnikom na poziomie regionalnym, powiatowym i gminnym oraz w siatce kilometrowej, co pozwoli także na sprawdzenie, jak pod wieloma względami na tle reszty kraju wypadła Gdynia.

- Przez najbliższe dwa lata będziemy sukcesywnie publikować wyniki naszych badań. Prezentujemy pierwszą publikacją Narodowego Spisu Powszechnego dotyczącą informacji sygnalnych i metodologii organizacji badania. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego planujemy publikować od kwietnia bieżącego roku, dla powiatów i gmin – od września. Dla siatki kilometrowej kilometr na kilometr – od grudnia bieżącego roku, a w przyszłym roku, w czerwcu – dane ostateczne w pełnym zakresie – zapowiedział dr Rozkrut.

Z publikacjami GUS-u dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 można zapoznawać się na bieżąco na stronie internetowej spis.gov.pl.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2022 10:32
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.02.2022 10:34
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Zobacz także