Komunikaty

Wielkie sprzątanie #wGdyni

Wielkie sprzątanie #wGdyni / fot. Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna oddział Gdynia

Wielkie sprzątanie #wGdyni / fot. Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna oddział Gdynia

Wraz z nadejściem wiosny w mieście rozpoczyna się wielkie sprzątanie. Obejmie ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleńce i place zabaw. Już niedługo znikną zalegające na nich pozostałości po zabiegach związanych z usuwaniem skutków zimy. Porządki czeka m.in. 900 km pasów ruchu, 185 ha zieleni, wszystkie miejskie place zabaw, czy ponad 820 tys. m2 chodników i ścieżek rowerowych.
 
Prace związane ze sprzątaniem terenu miasta po okresie zimowym i przygotowaniem do sezonu letniego zostaną przeprowadzone na gminnych ciągach ulicznych, w tym jezdniach, ciągach pieszych i rowerowych, a także terenach zieleni miejskiej – skwerach, parkach i placach zabaw.
 
- Zakres prac związany ze sprzątaniem ciągów ulicznych obejmować będzie usunięcie piasku i innych zanieczyszczeń z jezdni, miejsc parkingowych, zatok postojowych, zatok komunikacji miejskiej, chodników, schodów i dróg rowerowych. Oczyszczaniem objęte zostaną wszystkie utwardzone ciągi uliczne, na których wykonywane były zabiegi związane z usuwaniem skutków zimy – mówi Wojciech Folejewski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. - Kolejność wykonywania prac związanych z oczyszczaniem jezdni i ciągów pieszych i ścieżek rowerowych uzależniona jest  od ich usytuowania i znaczenia w układzie komunikacyjnym miasta – dodaje.
 
W pierwszej kolejności prace zostaną wykonane na jezdniach zaliczonych do  podstawowego układu komunikacyjnego miasta oraz na drogach rowerowych i ciągach pieszych o nasilonym ruchu, stanowiących dojścia do budynków użyteczności publicznej.
 
W ramach wiosennych porządków odbędzie się grabienie i sprzątanie trawników (z liści, trawy i odpadów), odkrycie roślin po sezonie zimowym, nawożenie i renowacja trawników, grabienie alejek glinożwirowych, oczyszczanie utwardzonych przejść na skwerach, naprawa elementów małej architektury (ławki, palisady), mycie i malowanie ławek, a także malowanie urządzeń placów zabaw i wymiana piasku w piaskownicach.
 
Dokładnie umyte zostaną gdyńskie pomniki i tablice pamiątkowe. Odświeżone zostaną elementy małej architektury – słupki, kosze, stojaki rowerowe, zadaszenia, pachołki przy ul. Świętojańskiej, szyby wind, poręcze w tunelach i tablice informacyjne. Oczyszczone i pomalowane zostaną tarasy drewniane przy InfoBoksie. Zdemontowane zostaną przydrożne osłony terenów zielonych. Prace powinny zakończyć się pod koniec kwietnia. Ich koszt to około 850 tys. zł.

  • ikonaOpublikowano: 21.03.2018 15:00
  • ikona

    Autor: Lechosław Dzierżak (l.dzierzak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.03.2018 17:37
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona