Komunikaty

Zbadamy, czy potrzeba nowych przystanków SKM w Gdyni

Podpisano porozumienie w sprawie przygotowania studium wykonalności // fot. Tomasz Złotoś

Podpisano porozumienie w sprawie przygotowania studium wykonalności // fot. Tomasz Złotoś

Zostanie sporządzone studium, które ma na celu zbadanie możliwości i celowości budowy przystanków SKM Gdynia Śródmieście oraz SKM Gdynia Wielkopolska. Dzisiaj w Warszawie zostało podpisane porozumienie PKP, SKM oraz Miasta Gdyni w sprawie wspólnego przeprowadzenia badania.

Przystanek SKM Gdynia Śródmieście już od lat jest wpisany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Nie definiowano jednak terminu jego powstania. Badanie zasadności budowy przystanku SKM Gdynia Wielkopolska to nowość.
 
W poniedziałek 12 marca 2018 roku w Warszawie prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezes PKP SKM Maciej Lignowski, Bartłomiej Buczek – członek zarządu PKP SKM w Trójmieście oraz prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński i członek zarządu PKP S.A. Andrzej Olszewski podpisali porozumienie dotyczące przygotowania tego dokumentu.
 
- To ważny, historyczny moment. Dokument ten ma też dać odpowiedź na pytanie, czy można  i warto zbudować  nowe przystanki SKM na terenie Gdyni. Ustaliliśmy, że przetarg na wykonanie studium  ogłosi spółka PKP SKM w Trójmieście, a kosztami jego sporządzenia przewoźnik i Gmina Gdynia podzielą się po połowie - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
 
fot. Tomasz Złotoś

Studium ma dać odpowiedź na pytanie odnośnie możliwości i celowości budowy dwóch nowych przystanków na zarządzanej przez SKM linii kolejowej 250 – SKM Gdynia Śródmieście i SKM Gdynia Wielkopolska i połączenia linii kolejowych 250 i 201 (tzw. linii kościerskiej) w rejonie przystanku SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana.
 
- To dobry przykład znakomitej współpracy między spółką kolejową a samorządem. Rozwój Gdyni jest nierozerwalnie związany z rozwojem Szybkiej Kolei Miejskiej. To bardzo istotny impuls dla kierunków rozwoju miasta – mówi Bartłomiej Buczek, dyrektor ds. przewozów SKM. - Dzięki tej inwestycji jeszcze lepiej wpiszemy się w obsługę komunikacyjną nie tylko Gdyni ale i całego Pomorza - podkreśla
 
Sprawdzone mają być potrzeby i oczekiwania pasażerów SKM i mieszkańców Gdyni. Badanie ma na celu znalezienie sposobu na podniesienie jakości, dostępności i atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego.
 
- Chcemy sprawdzić, czy budowa takich przystanków ma sens i poprawi dostępność i atrakcyjność Szybkiej Kolei Miejskiej. Studium sprawdzi w jaki sposób wpłynie taka lokalizacja przystanków w kwestii dostosowania do układu dróg rowerowych, komunikacji miejskiej, czy też miejsc parkingowych – tłumaczy Marcin Wołek, radny Gdyni. – Dopiero na podstawie pozyskanych danych i analiz chcemy podjąć decyzję czy taka inwestycja jest nam potrzebna już teraz czy lepiej odłożyć ją na lata lub całkowicie z niej zrezygnować. Chcemy mieć dokładne opracowanie na ten temat – mówi.
 
Inwestycje mają być ocenione pod względem zasadności ich realizacji w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021 - 2027.
 
Studium ma za zadanie zbadać możliwości i celowość rozbudowy infrastruktury linii kolejowej nr 250 Gdańsk – Rumia w granicach administracyjnych Gdyni, w zakresie:
1) budowy nowego przystanku SKM Gdynia Śródmieście,
2) budowy nowego przystanku SKM Gdynia Wielkopolska,
3) połączenia dwóch linii kolejowych, tj. linii kolejowej nr 250 i linii kolejowej nr 201 (zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w rejonie przystanku SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana,
4) budowy innych przystanków SKM na linii kolejowej nr 250 w granicach administracyjnych Gminy.

  • ikonaOpublikowano: 12.03.2018 14:20
  • ikona

    Autor: Lechosław Dzierżak (l.dzierzak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.03.2018 14:26
  • ikonaZmodyfikował: Lechosław Dzierżak
ikona