Komunikaty dla mediów

Jak skorzystać z ułatwień dla firm?

zdj. ilustracyjne

zdj. ilustracyjne

Przedsiębiorcy, których działalności dotykają utrudnienia związane z pandemią koronawirusa mogą korzystać z rozwiązań zaproponowanych przez prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka. To zwolnienia z kilku opłat, które mają ułatwić finansowe stawanie na nogi po utracie źródła dochodu. Wyjaśniamy, jak z nich skorzystać.

Przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym tygodniu prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek podjął decyzję o wprowadzeniu w życie kilku zmian, które mają pomóc lokalnym przedsiębiorcom w przetrwaniu trudnego okresu zawieszonej działalności.

Gdynia jest jednym z niewielu samorządów w całym kraju, które w obliczu nadchodzącego kryzysu zdecydowały się na podobne działania i wyciągnęły pomocną dłoń do przedsiębiorców. Sytuację obrazuje mapa przygotowana przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Od pierwszych chwil wejścia w życie rozporządzenia o zagrożeniu epidemicznym mieliśmy świadomość, że będziemy musieli walczyć nie tylko z koronawirusem, ale i o gospodarkę. Wprowadzone restrykcje chronią nasze zdrowie i życie, ale ekonomicznie są szkodliwe. Szukamy rozwiązań, które mogą pomóc w tej sytuacji. Ze szczególną troską myślimy o tych, którzy z dnia na dzień stracili możliwość pozyskiwania dochodu, z przyczyn na które nie mieli i nie mają wpływu - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Firmy, które na mocy rządowego rozporządzenia zostały zmuszone do tymczasowego zamknięcia mogą skorzystać w Gdyni z:


  • zwolnienia z czynszu za okres objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku najemców lokali należących do miasta (po złożeniu wniosku, ze względu na wymogi formalne)
  • odroczenia płatności lokalnych podatków za okres od marca do czerwca
  • w wyjątkowych wypadkach będą podejmowane indywidualne decyzje o umorzeniu należności podatkowych za w/w okres
  • zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie zamknięcia lokali


Jak wnioskować o ulgi?


W przypadku zwolnień z czynszu za wynajem lokali należących do miasta, wystarczy napisać podanie – najprościej w formie elektronicznej, na adres e-mailowy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl. Przedsiębiorca powinien podać m.in. podstawowe dane dotyczące działalności, dane adresowe i kontaktowe, tak aby ułatwić zweryfikowanie informacji o danej firmie. Można to zrobić także za pomocą ePUAP lub w formie tradycyjnej, korzystając np. z tzw. wrzutni na dokumenty w budynku Urzędu Miasta.

Więcej informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.


Odroczenie płatności lokalnych podatków za okres od marca do czerwca – w tym przypadku wniosek w formie podania z podstawowymi danymi dotyczącymi przedsiębiorstwa oraz danymi dotyczącymi sytuacji finansowej danej firmy przyjmuje Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni. Również można skorzystać z formy mailowej: wydz.dochodow@gdynia.pl lub ePUAP, a także tradycyjnie, umieszczając wniosek we wrzutni na dokumenty.

Więcej informacji: Wydział Dochodów.


Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - istnieje możliwość złożenia deklaracji o ustaniu obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zawieszeniem prowadzenia działalności i braku generowania odpadów komunalnych. Wówczas nie będzie naliczana miesięczna opłata i nie będzie obowiązku jej uiszczania. W takim przypadku należy złożyć - w obecnej sytuacji przesłać pocztą - deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w miejsce ilości opróżnień pojemników oraz kwoty miesięcznej opłaty wpisać 0. Termin składania deklaracji - do 10 dnia następnego miesiąca.

Po zakończeniu okresu kwarantanny i powrocie do regularnej działalności konieczne będzie złożenie ponownie deklaracji, aby odpady były odbierane. Te powinny być kierowane do Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni, Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi. Kontakt przez e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl.

Więcej informacji: Wydział Dochodów, Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.

  • ikonaOpublikowano: 08.06.2020 08:20
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.06.2020 09:36
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Zobacz także