Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
DLA MIESZKAŃCÓW

Opieka zdrowia w czasie epidemii

Wejście do Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni // fot. Kamil Złoch

Wejście do Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni // fot. Kamil Złoch

22.05.2020 r.

W Szpitalach Pomorskich na bieżąco wprowadzane są zmiany i rozwiązania, które mają na celu usprawnienie pracy personelu medycznego i zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

***
Aktualizacja 24.11.2020, godz. 10:17
Szpitale Pomorskie informują, iż w związku z remontem Oddziału Pediatrii w Szpitalu św. Wincentego a Paulo przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni i trwającymi pracami budowlanymi, od wtorku, 1 grudnia 2020 r. zawieszona zostaje  działalność ww. oddziału. Jednocześnie wstrzymane będą również przyjęcia najmłodszych pacjentów na tutejszym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Przez najbliższe 3 miesiące dzieci będą przyjmowane jedynie w Oddziale Pediatrii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz Izbie Przyjęć Ogólnej przy ul. Powstania Styczniowego 1.

W związku z tym zwiększona do 20 zostanie liczba łóżek pediatrycznych na Oddziale Pediatrii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

***
Aktualizacja, 30.10.2020, godz. 9:00
Szpitale Pomorskie informują, że od 1.11.2020 r. do dowołania ze względów epidemiologicznych zostaję zawieszona rejestracja pacjentów komercyjnych w Pracowni Neurofizjologii w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

***

Aktualizacja, 23.10.2020, godz. 10:17
W związku z pozytywnymi wynikami w kierunku COVID-19 u pacjentów i personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych i Schorzeń Endokrynologicznych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, podjęto decyzję o czasowym zamknięciu oddziału do 1 listopada br.

***
Aktualizacja, 9.10.2020, godz. 11:00
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z wprowadzeniem systemu obsługi rejestracji pacjentów, od 9 października br. zmianie uległy numery telefonów „Szpitali Pomorskich” w zakresie Szpitala Morskiego im. PCK i Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Od dzisiaj obowiązują następujące numery telefoniczne :
  • Rejestracja Pacjentów (nie może przełączać połączeń do numerów wewnętrznych) – tel. 224 800 800  (rejestracja do Poradni: Onkologicznej, Chorób Piersi, Hematologicznej, Dermatologicznej, Chirurgii Dziecięcej, Otorynolaryngologicznej, Kardiologicznej, Chirurgii Naczyniowej)
  • Infolinia Medyczna (udziela informacji i może przełączać połączenia) – tel. 224 800 900

Pozostałe numery telefonów pozostają bez zmian.

***
Aktualizacja, 8.10.2020, godz. 12:19

Oddział Pulmonologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (zlokalizowany w budynku nr 2), po tygodniowej przerwie, ponownie przyjmuje pacjentów.

***
Aktualizacja, 5.10.2020, godz. 15:22
W związku z kwarantanną personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni podjęto decyzję o czasowym zamknięciu oddziału, do 12 października br. Powiadomiono Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni, przeprowadzono wywiady epidemiologiczne. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji w szpitalu.

***

Aktualizacja, 2.10.2020, godz. 7:12
W związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 u pacjenta i personelu Oddziału Pulmonologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni podjęto decyzję o czasowym zamknięciu oddziału do 8 października. Powiadomiono Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni, przeprowadzono wywiady epidemiologiczne. Pacjenci wymagający pomocy ambulatoryjnej będą konsultowani przez pulomonologa na Izbie Przyjęć szpitala, zaś pacjenci wymagający hospitalizacji będą kierowani do innych oddziałów pulmonologicznych.

***

Aktualizacja, 31.08.2020, godz. 12:27
Jak poinformowały Szpitale Pomorskie, Oddział Urologii, Urologii Onkologicznej i Andrologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni powrócił do normalnej pracy.

***

Akutalizacja 28.08.2020, godz. 10:41
W związku ze stwierdzeniem zakażeniem COVID-19 u pacjenta Oddziału Urologii, Urologii Onkologicznej i Andrologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni podjęto dzisiaj decyzję o wstrzymaniu przyjęć na oddział do najbliższej niedzieli, 30 sierpnia br. Powiadomiono Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni, przeprowadzane są wywiady epidemiologiczne.
W weekend pacjenci wymagający pomocy ambulatoryjnej będą konsultowani przez lekarza urologa na Izbie Przyjęć szpitala, zaś pacjenci wymagający hospitalizacji będą kierowani do innych oddziałów urologicznych. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji w szpitalu.

***

Aktualizacja 12.05.2020, godz. 18:00
Izba Przyjęć Ogólna w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni została ponownie otwarta.

***

Aktualizacja 12.05.2020, godz. 13:28
Izba Przyjęć Ogólna w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni tymczasowo zamknięta z powodu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem koronawirusa.

***

Aktualizacja 9.05.2020, godz. 7:45
Izba Przyjęć Ogólna w szpitalu w Redłowie otwarta. U pacjenta po wykonanych badaniach nie stwierdzono zakażenia koronawirusem.

***

Aktualizacja 8.05.2020, godz. 19:41
Izba Przyjęć Ogólna w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni tymczasowo zamknięta z powodu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem koronawirusa.

***

Akutalizacja 18.04.2020, godz. 18:10
SOR w Szpitalu św. Wincentego a Paulo przyjmuje w normalnym trybie. Pacjent z COVID-19 opuścił oddział i przewieziony został do innego szpitala.

***

Akutalizacja 18.04.2020, godz. 15:45
Ograniczone są przyjęcia na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni z powodu pacjenta z potwierdzonym COVID-19. Przyjmowani są jedynie pacjenci w stanie zagrożenia życia.

***

Aktualizacja 12.04.2020, godz. 6:55
Wynik pacjenta ujemny. Izba Przyjęć Internistycznych została ponownie otwarta.

***

Aktualizacja 11.04.2020, godz. 22:28
Zamknięto Izbę Przyjęć Internistycznych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni z powodu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem koronawirusa. 

***

Aktualizacja 7.04.2020, godz. 18:39
Izba Przyjęć Ogólna Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni została zamknięta z powodu zakażenia koronawirusem wśród jednej z osób z personelu medycznego.

***

Aktualizacja 3.04.2020, godz. 14.45
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Gdyni otwarty.

***

Aktualizacja 3.04.2020, godz. 6:26
W związku z przyjęciem pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni jest nieczynny do odwołania.

***

Aktualizacja 2.04.2020, godz. 01:00
Izba Przyjęć Ogólnych w Szpital Morski im PCK ponownie otwarta.

***

Aktualizacja 1.04.2020, godz. 12:01
Izba Przyjęć Ogólnych w Szpital Morski im PCK w Gdyni dnia 1 kwietnia 2020 roku została zamknięta do odwołania z powodu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem koronawirusa.

***

Aktualizacja 31.03.2020, godz. 15:00
Po blisko 5 godzinach - przed godz. 15.00 (31.03.2020) Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni został otwarty.

***

Aktualizacja 31.03.2020, godz. 10:16
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni dnia 31 marca został ponownie zamknięty z powodu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem koronawirusa. Przyjmowani są wyłącznie pacjenci w stanie zagrożenia życia.

***

KWALIFIKACJE DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA NA ODDZIALE GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ SZPITALA MORSKIEGO IM. PCK W GDYNI W OKRESIE PANDEMII COVID -19

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną pacjentki posiadające skierowanie do diagnostyki / leczenia na Oddziale Ginekologii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, proszone są o elektroniczny kontakt ze szpitalem poprzez adres mailowy: ginekologiaonkologiczna-pck@szpitalepomorskie.eu.

Do wiadomości należy dołączyć skan skierowanie lub opis problemu.

W wiadomości zwrotnej, pacjentki otrzymają prośbę o podanie dodatkowych informacji, aby możliwie jak najlepiej przygotować pacjentkę do hospitalizacji na Oddziale Ginekologii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

Na czas pandemii COVID–19, pacjentom udostępniono dodatkową możliwość zadawania pytań drogą mailową. Jeżeli pacjent szuka odpowiedzi w zakresie diagnostyki i leczenia na Oddziale Ginekologii Onkologicznej, proszony jest o korzystanie z możliwości zadania pytania wysyłając wiadomość na adres ginekologiaonkologiczna-pck@szpitalepomorskie.eu

***

Instrukcja zdejmowania maski / źródło: szpitalepomorskie.eu

Źródło: szpitalepomorskie.eu

PRZEPROWADZANIE BADAŃ


16 marca 2020 r. w poradniach przyszpitalnych Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Szpital Morski im. PCK i Szpital Św. Wincentego a Paolo w Gdyni większość zabiegów i wizyt zostało wstrzymanych do odwołania. Realizowane są wyłącznie przyjęcia w stanach nagłych oraz pilne porady (po decyzji lekarza, pacjentom bez gorączki i objawów zakażenia górnych dróg oddechowych).

Pacjenci objęci opieką onkologiczną (chemioterapia) i hematologiczną będą przyjmowani nadal, w celu kontynuacji leczenia, podobnie jak pacjenci wymagający pilnej diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach DiLO. W razie możliwości porady, w szczególności kontrolne, realizowane są w trybie teleporady w godzinach pracy poradni.

Uwzględniając powyższe, pacjenci proszeni są o nieprzychodzenie do Przychodni na wizyty niewymagające pilnej konsultacji oraz oczekiwanie na kontakt telefoniczny (rejestratorki, lekarza).

Pomocnik pacjenta w trakcie chemioterapii / fot. facebook.com/szpitale-pomorskie


Diagnostyka radiologiczna (Tomografia Komputerowa, RTG, USG, USG piersi, mammografia, biopsje pod kontrolą USG i mammografu) – realizowana jest wyłącznie dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów poradni przyjętych w trybie pilnym i w ramach DiLO oraz pacjentów poddawanych chemioterapii, kontrolowanych pod kątem skuteczności leczenia i kwalifikowanych do leczenia chemioterapeutycznego i radioterapeutycznego.

Pacjenci którzy wymagają przedłużenia leczenia, ordynacji leków mogą uzyskać e-recepty w ramach świadczeń udzielanych w POZ (w oparciu o zaświadczenia o objęciu opieką lekarza specjalisty), lub istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej lekarza onkologa udzielającego świadczeń w poradni onkologicznej (po uprzedniej rejestracji za pomocą infolinii pod nr 224 800 800).

PUNKT OCENY STANU ZDROWIA / SZPITAL IM. PCK


Wszyscy pacjenci onkologiczni wjeżdżający na teren Szpitala im. PCK w Gdyni Redłowie proszeni są o udanie się do Punktu Oceny Stanu Zdrowia, tj. do namiotu „A” znajdującego się na wprost od wjazdu bramą główną na teren Szpitala. Przy wejściu kontrolowana będzie temperatura ciała oraz wypełniana obowiązkowa ankieta.

Krew do badań należy pobierać w punkcie dedykowanym czyli w Laboratorium Bruss, ul. Huzarskiej 1, Gdynia Redłowo.
 
Po wjeździe na teren szpitala należy kierować się wg. znaków informacyjnych.

POMOC TELEFONICZNA DLA PRZYSZŁYCH MAM / SZPITAL IM. PCK


Zespół położnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Redłowie jest w gotowości. Szpital Morski im. PCK w Gdyni udostępnia numery telefonów, pod którymi istnieje możliwość codziennego kontaktu, uzyskania wsparcia i odpowiedzi na pytania. Telefony czynne są w godzinach 8.00-18.00.
  • Położna zarządzająca Dorota Majewska-Kątna795-142-009
  • Z-ca poł. zarządzającej Jolanta Błaś504-574-704
  • Z-ca. poł. zarządzającej Aneta Jaguszewska509-824-847

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać telefonicznie lub online, kontaktując się z poniższymi poradniami specjalistycznymi:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Biskupa Dominika 25, Gdynia
58 743-21-64, 58 622-22-22 | interwencja@zps.net.pl

Pomorskie Centrum Psychoterapii Psycho-Dynamika, ul. Świętojańska 73/1, Gdynia
513-065-649 | kontakt@psycho-dynamika.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej, al. Niepodległości 759A, Sopot
58 550-14-14 | pik@mopssopot.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17, Wejherowo
572-240-482 | sekretariat@mopswejherowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Transportowa 1, Wejherowo
58 677-64-30 | psycholog@gops-wejherowo.pl; sekretariat@gops-wejherowo.pl

Sieć Pomocy Psychologicznej Fundacji „Przystań”, ul. Mickiewicza 9 lok. 11, Gdańsk
505-700-270 | kkwieczorek@gmail.com

Centrum Psyche, ul. Danusi 6/1, Gdańsk
665-576-697; 668-244-064; 533-841-841; 515-523-754 | biuro@pomocpsychologiczna-trojmiasto.pl

INFOLINIE


W związku z zaostrzeniem kwarantanny w stanie epidemicznym COVID-19, infolinie Szpitali Pomorskich są przeładowane, a czas połączenia się z konsultantem uległ wydłużeniu. Prosimy o zachowanie cierpliwości – kontakt telefoniczny jest obecnie najbezpieczniejszą formą komunikacji.

Numery telefonów dostępne są na stronie: szpitalepomorskie.eu/spis-telefonow

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ


W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego oraz wzmożoną pracą opieki medycznej, wiele osób postanowiło wesprzeć Szpitale Pomorskie. W związku z tym został uruchomiony specjalny rachunek bankowy, z którego pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów ochrony osobistej na potrzeby Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Numer rachunku bankowego:
67 1440 1101 0000 0000 1742 2448

Więcej informacji na stronie szpitalepomorskie.eu oraz na facebook.com/szpitale-pomorskie.