Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
DLA MIESZKAŃCÓW

Wsparcie z ZUS dla przedsiębiorców po nowemu

fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

24.03.2020 r.

Właściciele firm i przedsiębiorstw, którzy ze względu na epidemię koronawirusa musieli zawiesić swoją działalność, mogą się starać o odroczenie terminu płatności składek oraz zawieszenie realizacji umów z ZUS na 3 miesiące. Teraz będzie to szybsze i łatwiejsze. ZUS przygotował nowy uproszczony wniosek. Jest on przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia księgowości.

Wypracowano udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy w tym szczególnym czasie mają problemy, żeby zapłacić bieżące składki lub należności wynikające z umów zawartych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mogą oni skorzystać z wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności odroczonych, bądź spłacanych w ratach. Przy czym odroczenie terminu płatności, w tym trybie, będzie dotyczyło tylko składek za miesiące od lutego do kwietnia 2020 roku (dotyczy to również składek, których termin płatności upłynął), a także umów zawartych już z układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 roku.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że taka forma wsparcia nie stanowi pomocy publicznej. Dzięki temu powstał nowy uproszczony wniosek dla wszystkich przedsiębiorców - niezależnie od sposobu prowadzenia księgowości. Wystarczy w nim podać podstawowe dane, takie jak: NIP, REGON lub PESEL. Trzeba też zwięźle wyjaśnić, w jaki sposób epidemia wpłynęła na sytuację finansową danej firmy. W treści dokumentu należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie spłaty w ratach, czy zawieszenie już posiadanej umowy o odroczenie.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Można go przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce w placówce ZUS.

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu pisma, należy je przejrzeć i podpisać, a następnie przekazać do ZUS.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisaną umowę (jej skan lub zdjęcie) można wysłać na adres e-mail danego oddziału ZUS. Na tej podstawie udzielona zostanie ulga. Podpisaną umowę można również złożyć w skrzynce dostępnej w placówce lub przesłać pocztą.

WAŻNE!

Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, to najpóźniej w ciągu 14 dni - liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli tego nie zrobi, będzie to oznaczało, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.