DLA MIESZKAŃCÓW

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Gdyni

Sala Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Gdyni

Sala Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Gdyni

22.05.2020 r.

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem prezydent Gdyni podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Urzędu Miasta Gdyni na czas epidemii.

W związku z rekomendacją wojewody pomorskiego, prezydent Gdyni podjął decyzje organizacyjne zmierzające  do zachowania strategicznej ciągłości działania i zarządzania w mieście. Z uwagi na ryzyko izolacji  osób piastujących kluczowe stanowiska, w mieście w skutek choroby lub kwarantanny, prezydent podzielił kierownictwo urzędu na dwie grupy, izolując od siebie ich miejsca pracy. Prezydent, Wojciech Szczurek, wiceprezydent, Michał Guć, wiceprezydent, Marek Łucyk oraz sekretarz, Rafał Klajnert będą wykonywać swoje obowiązki w Urzędzie Miasta, w obu budynkach. W zalezności od potrzeb wiceprezydent, Katarzyna Gruszecka - Spychała oraz wiceprezydent, Bartosz Bartoszewicz będą wykonywać swoje obowiązki poza tymi budynkami. Zgodnie z poleceniem prezydenta miasta do odwołania nie będą do nich wchodzić, aby zminimalizować  ryzyko wspólnej kwarantanny. Należy podkreślić, że Kolegium Prezydenta wykonuje swoje obowiązki w sposób ciągły i bez przerw, korzystając z dostępnych elektronicznych narzędzi do pracy na odległość. Analogiczne rozwiązania zastosowano w innych kluczowych komórkach urzędu. Powyższe zarządzenie, podobnie jak wczesniejsze decyzje o skierowaniu maksymalnej możliwej liczby pracowników do pracy zdalnej mają na celu zapewnienie ciągłości pracy organu administracji publicznej i obsługującego go urzędu, w szczególności na wypadek nagłych znacznych absencji i/lub konieczności izolacji. Wszyscy zostali pouczeni o konieczności świadczenia pracy w takim samym wymiarze czasu jak zazwyczaj oraz właściwych środkach higieny i odpowiednich zachowaniach profilaktycznych, w tym konieczności unikania opuszczania domu. Kontakt telefoniczny i elektroniczny z urzędnikami jest możliwy ciągle i pod zwykłymi numerami oraz adresami.

Co do zasady urząd od dnia 13 jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

Interesanci są przyjmowani tylko w wybranych wypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny w wyznaczonych miejscach, w budynkach przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz przy ul. 10 Lutego 24.

Nieczynna są: Sala Obsługi Mieszkańców oraz Sala Obsługi Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta i Kancelaria. Do budynków UM wpuszczani są jedynie pracownicy, po okazaniu identyfikatorów. Wszystkim pracownikom, dla których było to możliwe, przełożeni polecili pracę zdalną.

Obecnie w uroczystościach ślubnych na terenie Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni może wziąć udział łącznie maksymalnie 5 osób, nie licząc kierownika udzielającego ślubu i muzyka odpowiedzialnego za oprawę muzyczną ceremonii. Ustalanie terminu ślubu cywilnego, wydawanie zaświadczeń do ślubu w kościele, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, składanie oświadczeń po rozwodzie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty pod numerem tel. 58 668 81 21.

Rejestracja zgonów możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-14. Pozostałe czynności, które nie wymagają osobistego stawienia się klientów w USC, wykonywane są wyłącznie na podstawie wniosku złożonego drogą korespondencyjną poprzez pocztę tradycyjną lub platformę ePUAP. Korespondencję można także składać do wrzutni w głównym wejściu do Urzędu Miasta.

Placówka PKO BP w budynku UM przy Al. Marszałka Piłsudskiego są nieczynna. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych można dokonywać bez prowizji w każdej innej placówce banku PKO BP.

Rejestracja osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy Gdynia odbywaają się elektronicznie za pomocą portalu praca.gov.pl. Jeśli osoba, nie ma możliwości zarejestrować się przez internet, może to zrobić osobiście, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się  pod nr tel. (58) 621-11-50 wew. 301. Do odwołania nie będzie działał system kolejkowy.

W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych klienci są obsługiwani telefonicznie pod nr telefonów (58) 621-02-70 lub 620-51-38. Zachęcamy, aby nikt go nie odwiedzał bez wyraźnej konieczności. Instytucje sportu i kultury (w tym Centrum Experyment), InfoBox, Miejska Informacja Turystyczna, Centrum Aktywności Rodziny oraz Centrum Konferencyjne PPNT pozostają nieczynne do odwołania. 

Wszelkich informacji można zasięgać pod numerem gdyńskiej infolinii Gdyńskie Centrum Kontaktu od poniedziałku do piątku pod nr. tel. (58) 626-26-26  w godzinach od 8.00 do 18.00 lub pod adresem kontakt@gdynia.pl.


Jak odebrać kwietniowe świadczenia? 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne czy wychowawcze najlepiej odebrać przelewem. W obecnej sytuacji to najbezpieczniejszy i najszybszy sposób, aby otrzymać te świadczenia. Ich odbiór w gotówce, w kasach Urzędu Miasta lub placówkach banku PKO, jest teraz mocno ograniczony. Dlatego Wydział Spraw Społecznych prosi wszystkie osoby, które pobierały zasiłki w powyższej formie, o zgłoszenie się telefonicznie lub mailowo i podanie numeru rachunku bankowego.

Wszystko w związku z koniecznością minimalizacji zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zaleceniami maksymalnego ograniczania kontaktu. Urząd Miasta jest nieczynny dla interesantów, natomiast placówki banku PKO pracują w ograniczonym zakresie. Obecnie wypłaty w formie gotówkowej będą możliwe wyłącznie w trzech gdyńskich oddziałach: przy ul. 3 Maja 27/31, przy ul. Narcyzowej 1 oraz przy ul. Wejherowskiej 50.

Właśnie dlatego zalecane są wypłaty drogą elektroniczną, w formie przelewu. Aby odebrać świadczenia należy wskazać numer rachunku bankowego swój lub innej osoby (np. kogoś z rodziny, przyjaciela, opiekuna itp). Wszystkie dane będą weryfikowane w celu zabezpieczenia wypłat.

Numer konta wraz z danymi osobowymi – PESEL, adres, dane właściciela konta oraz informacje o tym, jakie świadczenia są pobierane i na kogo - trzeba zgłosić telefonicznie pod nr.: 58 668-85-58 lub mailowo na adres: rds@gdynia.pl.


Tak pracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 
Priorytetem w obecnym funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni są sprawy dotyczące sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Inne nowe zgłoszenia zostaną podjęte w miarę możliwości, zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną. 
 
Zasiłki wypłacane są w sposób planowy
Kasa w siedzibie MOPS przy ul. Grabowo 2 jest czynna:
* poniedziałek – czwartek: godz. 8.30 – 14.00
* piątek: godz. 8.30 – 12.00
 
Przy odbiorze pieniędzy w kasie obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa: osoby są wpuszczane  pojedynczo, pozostali oczekują na zewnątrz budynku, w bezpiecznych odległościach od siebie.   
 
W dzielnicowych ośrodkach pomocy społecznej uruchomiono dyżury telefoniczne oraz mobilne zespoły reagowania kryzysowego – z myślą o osobach poszukujących wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Do DOPS należy zgłaszać się telefonicznie, zgodnie z rejonizacją. Dyżur pod telefonem pełniony jest od poniedziałku do piątku w godz 8.00 - 20.00, a w weekendy w godzinach 10.00-18.00.
 
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 
tel. 58 627 20 00
e-mail: dops1@mopsgdynia.pl
Obsługuje dzielnice: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo, Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack, Wiczlino, Mały Kack, Orłowo
 
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 
tel. 58 625 17 49
e-mail: dops2@mopsgdynia.pl
Obsługuje dzielnice: Oksywie, Babie Doły, Pogórze, Obłuże
 
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 
tel. 58 663 20 20
e-mail: dops3@mopsgdynia.pl
Obsługuje dzielnice: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie, Demptowo, Leszczynki, Grabówek
 
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4
tel. 58 620 24 00
e-mail: dops4@mopsgdynia.pl
Obsługuje dzielnice: Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka, Chwarzno
 
Zgłaszanie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych:
jedynie w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych dla samotnych osób niesamodzielnych,  należy zgłaszać również pod wyżej wymienione telefony. 
 
Wsparcie psychologiczne
Linie pierwszego kontaktu dla osób z Gdyni, które wymagają interwencyjnego wsparcia psychologicznego:
* Ośrodek Interwencji Kryzysowej: telefon całodobowy 58 622 22 22
* platforma www.gdyniawspiera.pl
 
Ważne telefony
* telefon alarmowy do SANEPID w Gdyni 605 462 480
* telefon do NFZ 800 190 590
* Gdyńskie Centrum Kontaktu 58 626 26 26
 
Ważne strony:
Kancelaria Premiera
https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady
 
Główny Inspektor Sanitarny
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Powiatowy Urząd Pracy - zmiany w obsłudze mieszkańców

W walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni tymczasowo zmienia zasady obsługi mieszkańców. Budynek jest zamknięty, jednak sprawy można tam załatwić drogą elektroniczną, mailowo lub telefonicznie. Szczegółowy przewodnik dla mieszkańców jest dostępny tutaj, a najważniejsze informacje znajdują się poniżej.

Rejestracja osób bezrobotnych

Pracownicy urzędu rekomendują rejestrację drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl. Jest to możliwe, gdy posiada się podpis elektroniczny lub profil zaufany. Jeśli ktoś nie ma żadnego z nich, ale ma dostęp do internetu oraz konto bankowe, to urzędnicy pomogą przeprowadzić proces zakładania profilu zaufanego i dokonania pełnej rejestracji elektronicznej. Taką potrzebę należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. (58) 621-11-50. Po dokonaniu pełnej rejestracji internetowej pracownik urzędu skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z internetu, a są zainteresowane rejestracją w urzędzie powinny zadzwonić pod jeden z numerów telefonów: (58) 621-11-50, (58) 620-49-54, (58) 620-29-44, (58) 621-11-61 wew. 301, 303-306, 126.

W przypadku konieczności osobistego zgłoszenia się (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty) do urzędu, wszystkie niezbędne formalności będą się odbywać w przedsionku budynku. Kontakt z klientem ogranicza się do przekazania dokumentów i weryfikacji tożsamości.

Pośrednictwo Pracy

Terminy wizyt w pośrednictwie pracy ustalane będą przez pośredników pracy telefonicznie lub mailowo.

WAŻNE!

Osoby, które nie podały w swoich danych ani maila, ani numeru telefonu, proszone są o pilny (najlepiej mailowy) kontakt ze swoim doradcą.

Oferty pracy są udostępniane zainteresowanym na stronie internetowej w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Kandydaci do pracy nie będą kierowani do pracodawców na rozmowy rekrutacyjne.

Uwaga !

Wszystkie oferty pracy, wnioski czy pisma należy przesyłać do urzędu drogą elektroniczną na: pup@pupgdynia.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Pracownicy urzędu proszą, aby mieć na uwadze znaczny wzrost liczby telefonów wykonywanych do Urzędu. W razie problemów z połączeniem, zalecają kontakt mailowy.

Komunikacja miejska


W ramach działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, wprowadza się ze skutkiem natychmiastowym – do odwołania – następujące zasady obowiązujące we wszystkich pojazdach gdyńskiej komunikacji miejskiej:
  • wyłączenie z użytku pierwszych drzwi w pojeździe i przestrzeni przy kabinie kierowcy – wraz z pierwszym rzędem siedzeń
  • obowiązek przewietrzania pojazdów komunikacji miejskiej na pętlach
  • zakaz włączania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które powodują wymuszony obieg powietrza wewnątrz przestrzeni pasażerskiej pojazdu
Wciąż aktualny pozostaje zakaz sprzedaży karnetów biletowych przez kierowców oraz wyłączenie stosowania tzw. ciepłego guzika, co oznacza, że wszystkie drzwi – poza pierwszymi (które w ogóle nie mają być otwierane) – muszą być otwierane zdalnie przez kierowców.

Bez zmian pozostaje funkcjonowanie przystanków na żądanie – pasażerowie, którzy nie chcą używać przycisków STOP mogą zgłaszać żądanie zatrzymania pojazdu ustnie. Nie ulega również zmianie obowiązek wykładania rampy przez kierowcę, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez pasażera.

ZKM przypomina również, że przeprowadzana jest regularna dezynfekcja wszystkich autobusów i trolejbusów.