Gdynia Buduje

Będzie kładka nad Potokiem Cisowskim

Lokalizacja kładki pieszej, która ma powstać na Cisowskiej Strudze // mat.pras. #dzielnicewGdyni

Lokalizacja kładki pieszej, która ma powstać na Cisowskiej Strudze // mat.pras. #dzielnicewGdyni

21.07.2020 r.

Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców Pustek Cisowskich - Demptowa. Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni wyłonił firmę, która przygotuje dokumentację projektową na budowę kładki pieszej nad Strugą Cisowską. Ta „wodna” inwestycja będzie zrealizowana w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego.

Kładka ma być uzupełnieniem ciągu pieszo-rekreacyjnego Kcyńska - Rumska - Modrzewiowa - Żurawia - Chabrowa -Borowikowa - Rydzowa - Osiedle Zamek.  Na tej popularnej trasie spacerowej znajduje się też strefa rekreacji w postaci ławek oraz stolików. Aby pokonać potok mieszkańcy korzystają z prowizorycznie ustawionych palet, które jednak nie gwarantują trwałego i „suchego” przejścia na drugi brzeg. Dlatego też pan Bogdan Okuniewski, mieszkaniec i jednocześnie radny dzielnicy Pustki  Cisowskie – Demptowo, zdecydował się zawalczyć w ramach Budżetu Obywatelskiego o postawienie w tym miejscu trwałej i bezpiecznej kładki pieszej.

- Kładka, potocznie zwana mostkiem, musi być przede wszystkim bezpiecznym elementem małej architektury. Dlatego też zostanie zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Chcemy, aby kładka była nie tylko estetycznym elementem przestrzeni, ale umożliwiała bezpieczne przejście osobom na wózkach inwalidzkich czy opiekunom z wózkami dziecięcymi. Uwzględniając te kryteria projektant ma wytyczyć wygodne, obustronne dojście do kładki. Wszystko po to, aby była ona dostępna dla wszystkich mieszkańców korzystających z tego popularnego szlaku spacerowego – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Dokumentację projektową przygotuje firma Arkobi z Sopotu, która specjalizuje się w projektowaniu obiektów inżynierskich, czyli m.in. mostów. Zgodnie z wytycznymi inżynierów z Zarządu Dróg i Zieleni kładka ma być obiektem jednoprzęsłowym o tzw. niwelecie łukowej i szerokości ok. 2 metrów. Aby zagwarantować bezpieczeństwo pieszym projektant ma zadbać o balustrady. Długość kładki powinna zapewnić swobodny i bezpieczny ruch pieszych, również dla mieszkańców z niepełnosprawnościami. Co więcej, brzegi potoku mają zostać umocnione, aby optymalnie zabezpieczyć konstrukcję.

- Zamontowanie kładki wydawać by się mogło prostą realizację. Jednak każdy taki obiekt, oddany do użytku mieszkańców, musi posiadać odpowiednią dokumentację, uzgodnienia oraz pozwolenia wodnoprawne – podkreśla inż. Teresa Okurowska, nadzorująca tę inwestycję z ramienia ZDiZ.

Zgodnie z umową, dokumentacja ma powstać do końca listopada tego roku. Projektant będzie też odpowiedzialny za wszelkie uzgodnienia m.in. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Dokumentacja będzie podstawą do ogłoszenia postępowania na realizację tej inwestycji.

Koszt przygotowania dokumentacji to 41 820 złotych.