Gdynia Buduje

Budowa dróg w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

Budowa dróg w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, zakres planowanej inwestycji//mat.prasowe UM Gdyni

Budowa dróg w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, zakres planowanej inwestycji//mat.prasowe UM Gdyni

04.05.2022 r.

Po okresie przygotowawczym rozpoczął się proces przetargowy na usługę projektowania układu drogowego w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, ze szczególnym uwzględnieniem układów retencyjnych. W pierwszym ogłoszonym postępowaniu poszukiwany jest projektant rozbudowy ulicy Wiczlińskiej, od Szkoły Podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej.

 
Chwarzno-Wiczlino to dzielnica, która jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się obszarem zarówno pod kątem inwestycji mieszkaniowych, jak budowy infrastruktury technicznej i społecznej. Tylko w tym roku realizowana jest inwestycja związana z przepompownią sanitarną, doprowadzeniem miejskiej sieci ciepłowniczej, a także rozbudową szkół. Prowadzone działania jak i zmiany można obserwować każdego dnia.
- Zadanie związane z projektowaniem i wykonaniem układu drogowego chcemy wykonać w sposób kompleksowy i spójny. Ze względu na obszar, jak i powiązanie infrastruktury teren dzielnicy podzieliliśmy na podzadania, które będą projektowane w oparciu o tożsame wytyczne. Pozwoli to na równoczesne prowadzenie działań, a także spojrzenie całościowe – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Pierwszym zadaniem, które będzie łączyło dwa znaczące obszary, będzie zaprojektowanie rozbudowy ul. Wiczlińskiej, w zakresie wyzwań przewidzianych w rejonie Dębowej Góry, a także rejonu Niemotowa. Wśród wskazanych w wymaganiach projektowych jest ujęcie dwustronnego chodnika, a także po jednej ze stron drogi dla rowerów. Dwa główne skrzyżowania będą rozwiązane w postaci rond – przy ul. Fregatowej i Jana Kazimierza.
 
- To jedno z najbardziej wymagających i oczekiwanych zadań, do którego przygotowania trwały przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Był to czas, w którym bardzo precyzyjnie określone zostały potrzeby dla kilku obszarów obejmujących znaczącą część dzielnicy, a także przewidując możliwości rozwojowe. To co bardzo istotne – pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje opiera się na posiadanych projektach, stąd to bardzo ważne, aby mieć gotowe rozwiązania. Przykładem takiego działania jest rozbudowa ul. Chwarznieńskiej, gdzie w czasie prac projektowych pozyskano dofinansowanie na kwotę 8 mln złotych, a prace rozpoczną się w tym roku – mówi Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
 
Jednym z kluczowych wyzwań jest kwestia retencji wody opadowej i roztopowej. Tutaj całość będzie opierała się o możliwości odprowadzenia wody do Potoku Wiczlińskiego (zbiornik szkoła), a także błękitno-zielonej infrastruktury.
 
Na zgłoszenia projektantów czekamy do 13 maja 2022 roku do godziny 10.00 za pośrednictwem platformy do zamówień publicznych.