Gdynia Buduje

Druga baza LIZUD-u jeszcze w tym roku

Druga baza LIZUD-u przy ul. Północnej będzie miała identyczną infrastrukturę jak ta przy ul. Starochwaszczyńskiej // fot. T.Kozieł

Druga baza LIZUD-u przy ul. Północnej będzie miała identyczną infrastrukturę jak ta przy ul. Starochwaszczyńskiej // fot. T.Kozieł

26.07.2021 r.

Firma Eurovia Polska S.A. po raz drugi będzie odpowiedzialna za budowę bazy technicznej Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg. W piątek odbyło się uroczyste podpisanie umowy w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, który nadzoruje procesy związane z letnim i zimowym utrzymaniem miasta. Zgodnie z zapowiedzią druga baza powstanie na działce gminnej przy ul. Północnej.


W przeprowadzonym przetargu wybrano ofertę firmy Eurovia Polska S.A., która opiewała na kwotę 3 775 401,35 złotych brutto. Druga propozycja, złożona przez firmę ROKA Budownictwo sp. z o.o., nie spełniała wymogów proceduralnych.

– Oferta firmy Eurovia Polska S.A. przewyższała szacowany budżet przeznaczony na realizację tej inwestycji. Jednak mając na uwadze optymalizację modelu Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg, podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu budowy drugiej bazy. Łącznie przeznaczyliśmy na to zadanie prawie 4 mln złotych. Lokalizacja bazy przy ul. Północnej z pewnością poprawi logistykę oraz czas dojazdu pługoposypywarek m.in. do północnych dzielnic miasta. Planujemy uruchomić drugą bazę jeszcze przed sezonem zimowym 2021/2022 – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.     
  
Baza północna ma zostać wybudowana na działce o powierzchni 0,7 ha. Będzie zatem mniejsza od siostrzanej bazy przy ul. Starochwaszczyńskiej. Jednak jej infrastruktura będzie niemalże identyczna jak w bazie południowej i umożliwi stacjonowanie floty pojazdów specjalnych, jak i działanie załogi składającej się z kierowców, konserwatorów oraz dyspozytorów.

– Druga baza techniczna Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg przy ul. Północnej to ważny filar budowania systemu odśnieżania miasta i utrzymania letniego dróg. Z jednej strony to ułatwienie logistyczne i optymalizacja czasu i kosztów obsługi dzielnic północnych Gdyni – będziemy tam ze sprzętem specjalnym i solą drogową, co pozwoli szybko i elastycznie reagować na zmieniające się warunki pogodowe. To także element bezpieczeństwa całego systemu, który minionej zimy był oparty na jednej bazie i uzależniony od jej sprawności. Obie bazy będą ze sobą mocno zintegrowane systemem dyspozytorskim, zaopatrzenia i organizacji akcyjnej. Jakikolwiek problem z operacyjną gotowością działań jednej bazy można rozwiązać dzięki drugiej, która jest w stanie przejąć część lub całość zadań bieżących. To nie tylko komfort organizacyjny, ale czynnik fundamentalnie podnoszący poziom bezpieczeństwa miasta w sytuacji zagrożeń zimowych. Druga baza LIZUD-u jest dla bardzo potrzebna, cieszę się, że rozpoczynamy jej budowę ze sprawdzonym wykonawcą. Tak więc teraz oczekujemy już tylko terminowej i sprawnej realizacji bazy północnej – mówi Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Od lewej: Wojciech Folejewski, dyrektor ZDiZ, Jacek Borakiewicz, dyr. Regionu Północ Eurovia Polska S.A,
Baza przy ul. Północnej powstanie na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez firmę Poldukt Projekt. Wykonawca inwestycji będzie musiał przygotować bazę do pełnej funkcjonalności do końca października br. Firma zadeklarowała udzielenie 61-miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

– Dziękuję za zaufanie, jakim miasto Gdynia oraz Zarząd Dróg i Zieleni obdarza naszą spółkę, po raz kolejny powierzając nam realizację strategicznej dla miasta inwestycji. Podczas budowy pierwszej bazy Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować ją przed rozpoczęciem sezonu zimowego. Było to możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu obydwu stron, za co bardzo serdecznie dziękuję. Przystępując do budowy drugiej bazy, również zrobimy wszystko, aby obiekt był odpowiednio wyposażony i w pełni gotowy na kolejny już sezon zimowy – podkreśla Jacek Borakiewicz, dyrektor gdańskiego oddziału Eurovia Polska S.A.

Zakres prac na terenie bazy północnej będzie obejmować:
 • wykonanie zasilenia terenu nieruchomości w wodę,
 • montaż zbiornika na ścieki komunalne na potrzeby kontenerów biurowo-socjalnych,
 • montaż automatycznej, zdalnie sterowanej bramy przesuwnej i szlabanu,
 • doprowadzenie energii elektrycznej,
 • wykonanie oświetlenia terenu,
 • instalację monitoringu wizyjnego,
 • wykonanie oznakowania istniejącego utwardzenia terenu,
 • ustawienie namiotu na sól wraz z montażem wytwornicy solanki i zbiornika na solankę,
 • ustawienie kontenera narzędziowego,
 • montaż wiaty magazynowej,
 • montaż wiaty stanowiska OC,
 • ustawienie kontenerowego zaplecza biurowo-socjalnego wraz z podłączeniem mediów,
 • wykonanie prac teletechnicznych,
 • wykonanie punktu ładowania dla potrzeb samochodów elektrycznych,
 • montaż pylonu wraz z zasileniem w energię elektryczną,
 • demontaż oraz montaż ogrodzenia betonowego.