Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy
Gdynia Buduje

Estakada Kwiatkowskiego – połączenie rowerowe z dzielnicami północnymi – projektant poszukiwany

Estakada Kwiatkowskiego – połączenie rowerowe z dzielnicami północnymi, grafika z zakresem inwestycji

Estakada Kwiatkowskiego – połączenie rowerowe z dzielnicami północnymi, grafika z zakresem inwestycji

24.09.2021 r.

Gdynia po raz drugi szuka projektantów inwestycji pn. „Estakada Kwiatkowskiego połączenie rowerowe z dzielnicami północnymi”. Na oferty potencjalnych wykonawców dokumentacji  projektowo-kosztorysowej i sprawowania nadzoru autorskiego dla tego zadania, miasto czeka do 6 października br.

 
W pierwszym postępowaniu przetargowym złożona została jedna oferta przez Lider Biuro Inżynierskie „Damart” z partnerami: Pont – Projekt i Optem s.c.na na kwotę 789 445,00 zł brutto, która prawie dwukrotnie przekraczała zakładany budżet. Po analizie, zdecydowano o ponowieniu przetargu.
 
- Nowe połączenie rowerowe z północnymi dzielnicami naszego miasta to ważna inwestycja w infrastrukturę rowerową Gdyni. Aby usprawnić komunikację rowerową po mieście, stale rozbudowujemy, a także planujemy sieć dróg dla jednośladów, to istotny element zrównoważonego transportu. Mam nadzieję, że uda nam się sprawnie wyłonić projektanta dla tej inwestycji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zakresem prac projektowych inwestycji objęty jest odcinek ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego po stronie zachodniej, od ul. Morskiej do okolic węzła drogowego na wysokości ul. Janka Wiśniewskiego. W okolicy ul. Janka Wiśniewskiego przewidziana jest lokalizacja budowy rampy zjazdowej, sprowadzającej ruch rowerowy z estakady na poziom terenu do istniejącej drogi rowerowej w tym rejonie. W ramach projektu ma znaleźć się także m.in. oświetlenie przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych, system oznaczeń fakturowych oraz miejsca odpoczynku wg. Standardów Dostępności dla miasta Gdyni.

Jak podkreślał Jakub Furkal, oficer rowerowy Gdyni - Wykorzystując istniejącą Estakadę Kwiatkowskiego rowerzyści zyskają szybsze, krótsze, łatwiejsze, słowem: bezpośrednie połączenie dzielnic północnych, w których zamieszkuje łącznie ok. 50 tys. mieszkańców, z ul. Morską. Estakada będzie dostosowana do możliwości przejazdu rowerem a wjazd na nią będzie odbywał się specjalnym podjazdem. Dzięki temu dystans między ul. Unruga a Morską skróci się o ponad połowę - z 6 do 2,5 km. O tym, jak ważne jest to połączenie niech świadczy wydeptane przejście przez tory widoczne z lotu ptaka.

Potencjalny projektant będzie miał za zadanie wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może być dłuższy niż 50 tygodni od daty podpisania umowy.

Oferty należy złożyć za pomocą platformy zakupowej UM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2021 r., do godz. 10:00.