Gdynia Buduje

Estakada Kwiatkowskiego połączenie rowerowe z dzielnicami północnymi - szukamy projektantów

Estakada Kwiatkowskiego - połączenie rowerowe z dzielnicami północy, zakres inwestycji, mat. Dzielnice #wgdyni

Estakada Kwiatkowskiego - połączenie rowerowe z dzielnicami północy, zakres inwestycji, mat. Dzielnice #wgdyni

04.08.2020 r.

Gdynia szuka projektantów inwestycji „Estakada Kwiatkowskiego połączenie rowerowe z dzielnicami północnymi”. Na oferty potencjalnych wykonawców dokumentacji  projektowo – kosztorysowej i sprawowania nadzoru autorskiego dla tego zadania, miasto czeka do 8 września br.

Zakresem prac inwestycji objęty jest odcinek ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego od ul. Morskiej do okolic węzła drogowego na wysokości ul. Janka Wiśniewskiego.
W okolicy ul. Janka Wiśniewskiego przewidziana jest lokalizacja budowy rampy zjazdowej, sprowadzającej ruch rowerowy z estakady na poziom terenu do istniejącej drogi rowerowej w tym rejonie.
 
- Gdynia stale inwestuje w powiększanie infrastruktury rowerowej. Estakada Kwiatkowskiego to jedna z głównych arterii drogowych w Gdyni, cieszy mnie fakt, że fragment tego układu drogowego o intensywnym natężeniu ruchu, zyska nowe połączenie rowerowe z północnymi dzielnicami naszego miasta – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju
 
Potencjalni wykonawcy będą mieli za zadanie wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może przekroczyć 50 tygodni od daty podpisania umowy.
 
- Wykorzystując istniejącą Estakadę Kwiatkowskiego rowerzyści zyskają szybsze, krótsze, łatwiejsze, słowem: bezpośrednie połączenie dzielnic północnych, w których zamieszkuje łącznie ok. 50 tys. mieszkańców, z ul. Morską. Estakada będzie dostosowana do możliwości przejazdu rowerem a wjazd na nią będzie odbywał się specjalnym spiralnym podjazdem. Dzięki temu dystans między ul. Unruga a Morską skróci się o ponad połowę - z 6 do 2,5 km. O tym, jak ważne jest to połączenie niech świadczy wydeptane przejście przez tory widoczne z lotu ptaka – mówi Jakub Furkal, prezydenta  Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Komunikacji Rowerowej.
 
Potencjalne oferty będą oceniane wg. kryteriów
  • cena oferty brutto - waga kryterium 60%,
  • okres wykonania zamówienia - waga kryterium 10%,
  • kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - waga kryterium 30%
 
Oferta dostępna w BIP , należy ją przesłać za pomocą Platformy w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 08.09.2020 r., do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2020 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłącznie za pośrednictwem transmisji on-line.