Gdynia Buduje

KLIMATyczne Centrum. Modernizacja Starowiejskiej i Abrahama!

Odcinek ulicy Starowiejskiej //fot. gdynia.pl

Odcinek ulicy Starowiejskiej //fot. gdynia.pl

09.06.2020 r.

Konsorcjum: Lider REM PROJEKT z partnerem Urban Media zaprojektują przebudowę ulicy Starowiejskiej oraz remont ulicy Abrahama, projekt poznamy za 36 tygodni od momentu podpisania umowy. Modernizacja tej historycznej części miasta, powstanie w ramach realizacji KLIMATycznego Centrum.
 
Wykonawca został wybrany w wyniku drugiego przetargu, do którego przystąpiło trzech oferentów. Miasto na sfinansowanie zadania, zarezerwowało środki w wysokości 580 068,00 zł brutto. Nowy przetarg pozwolił na wyłonienie projektanta, którego oferta spełniła najwyższe kryteria oceny, a cena brutto w wysokości 554 000,00 zł mieści się poniżej zakładanej kwoty.
 
- Ponowienie przetargu, pozwoliło wybrać uznanego projektanta, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Ta inwestycja to bardzo istotny element KLIMATycznego Centrum, musieliśmy wydatki zaplanować tak, aby ją kompleksowo zrealizować - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Modernizacja ulic Starowiejskiej, Abrahama i 10 Lutego stanowiących część historycznego układu urbanistycznego, spowoduje stworzenie przyjaznej i klimatycznej przestrzeni dla mieszkańców, z zachowaniem charakteru tego wyjątkowego pomnika historii  - podkreśla wiceprezydent.
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za opracowanie koncepcji wielobranżowej, w dwóch wariantach oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla tej inwestycji. Czas realizacji to 36 tygodni, od daty podpisania umowy.
 
Decyzje dotyczące przebudowy ulic Starowiejskiej oraz Abrahama zostały podjęte po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W planach modernizacji jest rewitalizacja przestrzeni, uporządkowanie parkowania, liczne nasadzenia zieleni oraz nowe elementy małej architektury. Metamorfoza ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz podniesienie estetyki tej niezwykłej przestrzeni miejskiej w sercu Gdyni.

Przy ulicy Starowiejskiej pojawią się strefy wypoczynku z małą architekturą i gastronomią wakacyjną, w otulinie kwiatów, drzew i krzewów oraz nowym energooszczędnym oświetleniem ulicznym. Rozwiązania będą dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku oraz dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na historyczny charakter przestrzeni, elementy nie mogą naruszać istniejących nawierzchni jezdni i części ulicy tj. krawężniki, kostka kamienna, a zastosowane materiały będą nawiązywać do historycznego układu urbanistycznego Śródmieścia Gdyni.
historyczny bruk, fot. gdynia.pl

Rozwiązania projektowe wprowadzą poprawę warunków ruchu pieszych przy uwzględnieniu potrzeb ruchu kołowego, samochodowego i rowerowego. Na modernizowanym odcinku obowiązywać będzie prędkość do 20 km/h, pojawią się także wyniesione skrzyżowania ulicy Starowiejskiej z ul. 3 Maja i ul. Władysława IV oraz przewężenia na wjazdach na ulicę. Rozdzielone zostaną kierunki ruchu ogólnego i kontraruchu dla rowerów, na wszystkich wjazdach i wyjazdach. Trasy rowerowe przewidziane zostaną jako dwukierunkowe na istniejących nawierzchniach jezdni, połączone już z istniejącymi odcinkami dróg rowerowych. Odcinek ulicy Starowiejskiej na wysokości pomnika Gdynian Wysiedlonych, od strony północnej, ma zostać wyłączony dla ruchu kołowego – z dostępem tylko dla pojazdów służb i mieszkańców.


Odcinek ulicy Starowiejskiej na wysokości pomnika Gdynian Wysiedlonych //fot. gdynia.pl

KLIMATyczne Centrum to szereg inwestycji, które zmienią przestrzeń miejską w bardziej przyjazną dla mieszkańców. Bezpieczne przejścia dla pieszych, trasy rowerowe, miejsca relaksu w otoczeniu zieleni. Plan KLIMATycznego Centrum obejmuje lata 2020-21, a przewidziany budżet wynosi 18 milionów złotych.