Gdynia Buduje

Kompleksowa rozbudowa ul. Admirała Józefa Unruga – szukamy wykonawcy

ul. Admirała Unruga od na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską na Obłużu.fot. M.Mielewski/ ZDIZ

ul. Admirała Unruga od na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską na Obłużu.fot. M.Mielewski/ ZDIZ

Gdynia ogłosiła przetarg na rozbudowę ul. Admirała Józefa Unruga – na odcinku od Estakady Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską na Obłużu. Na oferty czekamy do 28 kwietnia.


– Dla północnych dzielnic Gdyni jednym z największych wyzwań jest poprawa jakości codziennej komunikacji. Jesteśmy w historycznie najważniejszym momencie – po rozbudowie ul. Kwiatkowskiego z czego efektów tysiące mieszkańców korzysta każdego dnia, przechodzimy z aktywnością na ul.Admimrała J.Unruga, która nakładem kilkudziesięciu milionów zmieni zarówno znaczący obszar Obłuża, jak i pozwoli na sprawniejszą komunikację dla Oksywia i Babich Dołów. W tym samym czasie rozpoczynają się kluczowe prace budowlane związane z wiaduktem w ciągu ul. Puckiej, inwestycji najwyższej wagi dla Pogórza – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Zakresem inwestycji objęty zostanie odcinek ulicy Unruga od skrzyżowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską. Ulica będzie miała po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku o nawierzchni bitumicznej, miejscami jezdnia poszerzona zostanie do trzech pasów ruchu (rejony skrzyżowań – pasy do skrętu w lewo/ prawo). Skrajny prawy pas w każdym kierunku, na odcinkach przeznaczony będzie do poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej.

– Rozbudowa ul. Unruga ma usprawnić transport i zwiększyć przepustowość na tym newralgicznym odcinku dla dzielnic północnych - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Cały odcinek zbudujemy od podstaw – od instalacji podziemnych, po przestrzeń związaną z oświetleniem, drogami dla komunikacji, rowerów i aut, chodnika czy przestrzeniami zielonymi. Za kilkanaście miesięcy będziemy podróżować w odmienionej przestrzeni – podsumowuje.

Wzdłuż całego odcinka po stronie południowej zaprojektowano chodnik z kostki betonowej oraz ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej. Po stronie północnej na odcinku Kwiatkowskiego – Cechowa powstanie chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego o zmiennej szerokości dowiązany do istniejącego zagospodarowania terenów przyległych, miejscami ze ścieżką rowerową oraz miejscami postojowymi równoległymi (łącznie 13 miejsc postojowych w tym trzy dla osób z niepełnosprawnościami). Natomiast na odcinku od ul. Cechowej do ul. Bosmańskiej, po stronie północnej powstanie chodnik o zmiennej szerokości dowiązany do istniejącego zagospodarowania terenów przyległych oraz ścieżka rowerowa i miejsca postojowe równoległe. Na północnych wlotach podporządkowanych (za wyjątkiem ul. Cechowej) w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów pojawią się wyniesione przejścia i przejazdy rowerowe.

– Rejon związany z przebudową to jedna z najbardziej intensywnie wykorzystywanych przestrzeni każdego dnia, przez tysiące osób w drodze do szkoły czy pracy – mówi Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni. – Jednym z priorytetów tego działania jest zwiększenia bezpieczeństwa na i przy przejściach dla pieszych – dodaje.

Na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i Unruga na wlotach północnym i wschodnim pojawią się chodniki i ścieżki rowerowe wraz z przejściami i przejazdami w dowiązaniu do istniejących oraz projektowanych. Zatokę autobusową wyznaczono na wlocie południowym w celu wyeliminowania konieczności wjazdu autobusów, jadących z ul. Kwiatkowskiego z kierunku południowego w kierunku zachodnim i północnym, w ul. Unruga a następnie wykonania manewru zawracania.

W rejonie skrzyżowania ul. Unruga i Flisaków nie będzie skrętu w lewo z ul. Unruga z kierunku wschodniego. Skrzyżowanie przeniesie ruch pojazdów ciężarowych, które dotychczas poruszały się zjazdem w obrębie przystanku autobusowego w rejonie ul. Kwiatkowskiego. W związku z powyższym dopuszczono zostanie skręt pojazdów z ul. Flisaków w kierunku ul. Kwiatkowskiego oraz wyznaczono dodatkowy pas dla tych pojazdów. W obrębie skrzyżowania wyznaczono wyniesione przejście i przejazd rowerowy przez ul. Unruga.

Kolejne skrzyżowanie ul. Unruga z ul. Cechową/Szlifierzy zaprojektowano jako czterowlotowe z sygnalizacją świetlną. Na wlotach wschodnim i zachodnim wyznaczono po trzy pasy (jeden dla pojazdów skręcających w prawo i do jazdy na wprost dla autobusów, drugi do jazdy na wprost i trzeci do skrętu w lewo). Za skrzyżowaniem w obu kierunkach zaprojektowano przystanki autobusowe. Wokół całego skrzyżowania zaprojektowano przejazdy dla rowerzystów i przejścia dla pieszych. Natomiast skrzyżowanie ul. Unruga z ul. Robotniczą także będzie czterowlotowe - bez możliwości skrętu w lewo - ze względu na znikomy udział relacji. W obrębie skrzyżowanie wyznaczono przejście dla pieszych przez ul. Unruga w formie wyniesionej. Z kolei skrzyżowanie ul. Unruga z ul. Bosmańską będzie miało postać małego ronda z jednym pasem ruchu oraz z dodatkowymi pasami poza tarczą ronda dla najbardziej obciążonych relacji (Bosmańska – Unruga zach i Unruga zach – Unruga Wsch). W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na każdym wlocie i wylocie zaprojektowano wyniesione przejścia i przejazdy dla rowerzystów.
– Ulica Unruga to również kluczowa trasa dotarcia do terenów służących polskiej obronności – rozbudowujące się Stocznia Marynarki Wojennej czy Akademia Marynarki Wojennej wraz z portem to niezwykle ważna część naszego miasta mająca znaczenia dla całego regionu, a także kraju. To również miejsce pracy dla tysięcy osób – zarówno służb mundurowych, jak i cywilnych – dodaje Jarosław Kłodziński, radny Gdyni.
ul. Unruga na Obłuż// fot. M.Mielewski / ZDIZ

W ramach zadania wykonana zostanie także budowa i przebudowa:

 • oświetlenie ulicznego: słupy i lampy oświetleniowe,
 • sygnalizacji świetlnej,
 • kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • ciepłociągu,
 • wodociągu,
 • gazociągu,
 • kanału technologicznego,
 • sieci teletechnicznej.
 
Przebudowywana droga została zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącego ukształtowania terenu. Istniejące drzewa i krzewy, które kolidują z projektem zostaną usunięte. Do wycinki przeznaczono 20 drzew, 9 do przesadzenia, pozostaje 70 sztuk aktualnego drzewostanu. W ramach kompensacji przewidziano nasadzenia zastępcze w następujących ilościach: drzewa liściaste – 184 szt, drzewa iglaste – 3 szt, krzewy liściaste – 3053 szt, krzewy iglaste - 366 szt, trawy rabatowe – 702 szt, byliny - 2256 szt i cebule – 358 szt.

Zamówienie jest dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30,5 mln zł brutto.

Na oferty potencjalnych wykonawców czekamy do 28 kwietnia br. do godz. 10:00, szczegóły na platformie zakupowej UM Gdyni.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
 • ikonaOpublikowano: 15.03.2023 10:25
 • ikona

  Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 15.03.2023 15:59
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona