Gdynia Buduje

Nowe tory do portu

Nowe tory do gdyńskiego portu. Fot. Damian Strzemkowski, Szymon Danielek, źródło: www.plk-sa.pl

Nowe tory do gdyńskiego portu. Fot. Damian Strzemkowski, Szymon Danielek, źródło: www.plk-sa.pl

18.11.2020 r.

Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” wszedł w listopadzie na nowe tory. Właśnie układanych jest 230 km szyn na ponad 380 tysiącach podkładów kolejowych, co zapewni szybszy przewóz większej ilości towarów.


Dzięki 115 kilometrom nowych torów do portu będą mogły wjeżdżać tasiemcowe pociągi. Najdłuższe z nich będą miały aż 740 metrów długości i obciążenie 221 kN na oś. Pozwoli to na dowóz i wywóz większej ilości towarów oraz transport cięższych niż do tej pory ładunków.

Aby było to możliwe, należało wcześniej przygotować teren – odwodnić go, zdemontować stare szyny i podkłady oraz urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym, wymienić grunt i wykonać zabudowę z betonowych pali.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowywały się do tej inwestycji już od połowy 2018 roku. W marcu ubiegłego roku, dzięki konstruktywnym rozmowom miasta Gdynia i PKP PLK, doszło do porozumienia, którego wymierne efekty możemy obserwować już dziś. Prace mające na celu usprawnienie transportu kolejowego do gdyńskiego portu oraz poprawę infrastruktury drogowej w kierunku północnych dzielnic miasta powinny zakończyć się pod koniec przyszłego roku. Dzięki temu zostaną nadrobione zaległości, które datują się jeszcze na lata 70. i 80. XX wieku mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Równocześnie z wymianą torów powstaje nowy system, który zapewni sprawny i bezpieczny ruch pociągów - trwa instalacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, budowa dwóch nastawni i lokalnego centrum sterowania. Na stacji Gdynia Port i dojazdach zostanie zamontowanych 356 rozjazdów do obsługi pociągów w porcie.

Nowe tory do gdyńskiego portu. fot. Marcin Kowalski / PKP PLK S.A.
Nowe tory do gdyńskiego portu. fot. Marcin Kowalski / PKP PLK S.A.
Budowane są także dwa wiadukty kolejowe. „Na jednym obiekcie będą cztery tory, a pod nim dwa. Na drugim, dłuższym - z czterech przęseł, będzie jeden tor, ale pod wiaduktem aż siedem torów. Obecnie wykonawca prowadzi prace ziemne i szykuje fundamenty przyczółków i podpór. Wzdłuż linii przebudowywana jest sieć ciepłownicza, wodociągowa i kanalizacyjna. Układane są kable oraz stawiane oświetlenie” - czytamy na stronie PKP PLK S.A.

W ramach wartego ponad 1,5 mld złotych netto projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” w 2021 roku zmodernizowane zostaną 2 przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu ul. Puckiej. Wymienione zostaną także rogatki, sygnalizatory świetlne i dźwiękowe oraz zamontowane urządzenia do rejestracji zdarzeń. Powstanie też nowa nawierzchnia na przejeździe i drogach dojazdowych oraz ciąg pieszo-rowerowy.

Prawie 40 procent wartości projektu stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.