Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Gdynia Buduje

Obwodnica Witomina coraz bliżej!

Obwodnica Witomna // fot. Paweł Kukla

Obwodnica Witomna // fot. Paweł Kukla

04.02.2020 r.

Firma Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, wykona prace geodezyjne oraz będzie sprawowała nadzór autorski dla obwodnicy Witomina. Inwestycja ma odciążyć i usprawnić ruch w zachodnich dzielnicach Gdyni, finalnie połączy ulice Chwarznieńską z Kielecką.
 
Firma Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania przedstawiła ofertę na kwotę 1 973 842,50 zł brutto, czas realizacji to 65 tygodni od daty podpisania umowy. Złożone oferty oceniano wg. kryteriów:
  • ceny oferty brutto 60%,
  • okresu wykonania 20%,
  • kwalifikacji i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%.

Gdynia na ten cel w budżecie zarezerwowała 3 444 000 zł brutto.

- Obwodnica Witomina to jeden ze strategicznych projektów drogowych w naszym mieście. Jego głównym celem jest ograniczenie tranzytu przez Witomino, a także lepsze skomunikowanie zachodnich dzielnic Gdyni. Optymalne rozwiązanie oparte o wnikliwe analizy dla całego rejonu, pozwoliły przygotować koncepcję zmieniającą się w bardzo precyzyjny projekt, na bazie którego rozpoczniemy budowę. Niezwykle cieszy udział w postępowaniu przetargowym, wielu cenionych firm projektowych – mówi Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni.


Mapka realizacji inwestycji // mat. prasowe

Budowa planowanej drogi pozwoli na przyjęcie nowych rozwiązań w komunikacji w oparciu o zrównoważony transport. Dzięki pełnemu połączeniu z istniejącą infrastrukturą, obwodnica Witomina wpłynie na rozłożenie ruchu i ułatwi przemieszczanie się nie tylko między Chwarznem-Wiczlinem oraz obwodnicą Trójmiasta a Śródmieściem, ale i innymi dzielnicami. Poza elementami związanymi z zapewnieniem nowych rozwiązań transportowych, kluczowe w planowaniu i realizacji tej inwestycji, jest także poszanowanie terenów leśnych.

 –  Po szczegółowej analizie ofert wybraliśmy uznanego wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów i spełnia wszystkie wymagania przetargowe. Cieszy fakt, iż wybrana oferta pozwoli zaoszczędzić w budżecie miasta prawie 1,5 miliona złotych - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Obwodnica Witomina to jedna z kluczowych inwestycji w tej części miasta, docelowo odciąży ul. Chwarznieńską i usprawni ruch w dynamicznie rozwijającej się zachodniej części Gdyni. Jestem przekonany, że ta inwestycja wpłynie na jakość życia gdynian i pozwoli na rozwój nowych obszarów naszego miasta– dodaje Marek Łucyk.

Obwodnica Witomina – informacje technicznie:
  • Początek: odcinek leśny ul. Chwarznieńskiej (przed pętlą Sosnowa),
  • Koniec: ul. Kielecka za skrzyżowaniem z ul. Witomińską,
  • Długość: 2650 m,
  • Liczba pasów ruchu: 4 (po 2 w każdym kierunku),
  • Obiekty inżynieryjne: 4 (kładka, wiadukt oraz 2 przepusty),
  • Harmonogram realizacji: 24 miesiące (od momentu wyboru projektanta) na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz 18 miesięcy (od wyboru wykonawcy prac) na realizację.
- Dzisiaj możemy mówić o prawdziwym kroku milowym dla powstania obwodnicy Witomina. Wybór padł na uznane biuro projektowe, które założyło wykonanie projektu w czasie krótszym, jak pierwotnie zakładany. Za 65 tygodni od dnia podpisania umowy będziemy posiadali dokumentację, która pozwoli na rozpisanie najważniejszego z przetargów – na realizację drogi oczekiwanej przez mieszkańców naszego miasta – dodaje Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta ds. dzielnic oraz radny miasta.

Realizacja obwodnicy Witomina, rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej, budowa zbiornika retencyjnego, kompleksowa przebudowa ulicy Hodowlanej, buspas na ulicy Rolniczej, kontrabuspas na ul. Chwarznieńskiej, remont ulicy Niskiej to kontynuacja działań inwestycyjnych w dzielnicy Witomino i w kierunku zachodnich terenów Gdyni. Podjęte zmiany i rozpoczęte prace wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców.