Gdynia Buduje

Od dziś nowe strefy płatnego parkowania w Gdyni

Grafika informująca o zmianach w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania // mat.pras.

Grafika informująca o zmianach w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania // mat.pras.

01.07.2021 r.

1 lipca w Gdyni uruchomiono nowe strefy płatnego parkowania na Działkach Leśnych, Grabówku, Wzgórzu św. Maksymiliana oraz w Orłowie. Mieszkańcy mogą zakupić abonament parkingowy online lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Tadeusza Wendy 15.


Sklep internetowy dostępny pod adresem gdynia.e-abonamenty.pl umożliwia zakup abonamentu typu „M”, „N”, „O”, „E”.

Koszt abonamentu mieszkańca typu „M” wynosi:

  • dla mieszkańców strefy śródmiejskiej:

abonament „M” na okres 1-5 miesięcy 30,00 zł/miesiąc
abonament „M” na okres 6-12 miesięcy 25,00 zł/miesiąc
drugi abonament w lokalu mieszkalnym na okres 1-5 miesięcy 90,00 zł/miesiąc
drugi abonament w lokalu mieszkalnym na okres 6-12 miesięcy 75,00 zł/miesiąc
trzeci i każdy kolejny abonament w lokalu mieszkalnym na okres 1-5 miesięcy 100,00 zł/miesiąc
trzeci i każdy kolejny abonament w lokalu mieszkalnym na okres 6-12 miesięcy 120,00 zł/miesiąc

  • dla mieszkańców stref: A (Wzgórze św. Maksymiliana), B (Działki Leśne i część Grabówka), C (Orłowo)

abonament M na okres 1-5 miesięcy 20,00 zł/miesiąc
abonament M na okres 6-12 miesięcy 15,00 zł/miesiąc

drugi abonament w lokalu mieszkalnym na okres 1-5 miesięcy
60,00 zł/miesiąc

drugi abonament w lokalu mieszkalnym na okres 6-12 miesięcy
45,00 zł/miesiąc

trzeci i każdy kolejny abonament w lokalu mieszkalnym na okres 1-5 miesięcy
80,00 zł/miesiąc
trzeci i każdy kolejny abonament w lokalu mieszkalnym na okres 6-12 miesięcy 60,00 zł/miesiąc


Na podstawie abonamentu typu „M” mieszkańcy mogą zaparkować pojazd na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 300 metrów od miejsca zamieszkania (dotychczas ta odległość wynosiła do 200 metrów). Granice, w których mieszkaniec danej strefy jest upoważniony do zaparkowania pojazdu, zostaną wskazane podczas zakupu abonamentu.
 

Zakup abonamentu typu „M” online


Dokumenty wymagane do internetowego zakupu abonamentu mieszkańca typu „M” dla osoby fizycznej posiadającej samochód na podstawie tytułu: własności, współwłasności to:
  1. Formularz dotyczący wydania abonamentu.
  2. Formularz ZAP-3 lub zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni, lub pierwsza strona zeszłorocznego PIT-u bądź dokument UPO (w formie skanu).
  3. Dowód rejestracyjny bądź umowa darowizny z danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu (w formie skanu).

Uwaga:
Weryfikacja dokumentów złożonych przy zakupie abonamentu przez internet może potrwać kilka dni. Po pozytywnym zweryfikowaniu mieszkaniec otrzyma e-mail zwrotny z numerem rachunku bankowego ZDiZ, na który należy wpłacić opłatę abonamentową. W przypadku, gdy środki wpłyną na wskazany rachunek bankowy ZDiZ po terminie wskazanym przez klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, to abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wynikającego z typu wykupionego abonamentu.

Zakup abonamentu typu „M” bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta


Dokumenty wymagane przy zakupie abonamentu mieszkańca typu „M” bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta dla osoby fizycznej posiadającej pojazd samochodowy na podstawie tytułu własności, współwłasności, leasingu, najmu lub dzierżawy to:

  1. Dowód osobisty.
  2. Formularz ZAP-3 lub zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni, lub pierwsza strona zeszłorocznego PIT-u bądź dokument UPO.
  3. Dowód rejestracyjny bądź umowa darowizny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, bądź umowa leasingu, najmu bądź dzierżawy.

Preferencyjny abonament typu „M” jest dostępny tylko dla osób zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy na terenie danej strefy płatnego parkowania w Gdyni. Nie ma konieczności dokumentowania miejsca zamieszkania.


Mieszkańcy zameldowani w danej strefie płatnego parkowania, którzy nie zdecydują się na zakup abonamentu drogą internetową, mogą nabyć go bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania. Na miejscu należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty i dokonać płatności gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM.

Od 14 czerwca br. wydłużono godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania, które znajduje się przy ul. Tadeusza Wendy 15 (budynek Morskiej Agencji Gdynia):

  • poniedziałek: 9:00 - 17:30
  • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:00

Szczegółowe informacje dotyczące rozszerzenia gdyńskiej Strefy Płatnego Parkowania można znaleźć na stronie: www.zdiz.gdynia.pl/parkowanie

Stawki postojowe, godziny i dni funkcjonowania rozszerzonej strefy oraz parkingów pozastrefowych, które obowiązują od 1 lipca 2021 r.


Strefa śródmiejska

oraz

parkingi pozastrefowe przy al. marsz. Piłsudskiego, ul. 3 Maja, Stefana Batorego, Jerzego Waszyngtona, Juliana Ejsmonda

Strefa A, B,C
oraz
parkingi przy ul. Partyzantów, Legionów, Witomińskiej, Orłowskiej
Płatne codziennie w godz.:
8:00 - 20:00
24 i 31.12 w godz. 8:00 - 14:00
 
Opłat nie pobiera się: 1 i 6.01,       w niedzielę i poniedziałek Świąt Wielkanocnych, 25 i 26.12
Płatne w dni robocze
od poniedziałku do piątku
 8:00 - 20:00
24 i 31.12 w godz. 8:00 - 14:00
pierwsza godzina 5,50 zł 3,90 zł
druga godzina 6,60 zł 4,60 zł
trzecia godzina 7,90 zł 5,50 zł
czwarta godzina i kolejne 5,50 zł 3,90 zł

Dla osób, które muszą zostawić samochód na krótki czas, przewidziano opłatę w wysokości 2 zł za 22 minuty postoju.


Opłata dodatkowa


Opłata dodatkowa za brak opłacenia miejsca postojowego we wszystkich strefach oraz parkingach pozastrefowych wyniesie 150 zł (w przypadku opłacenia jej do 7 dni). Po 7 dniach wzrośnie do 200 złotych.

Warto pamiętać, że od maja abonamenty typu „M” w gdyńskiej strefie płatnego parkowania są wydawane tylko w formie cyfrowej (jako e-abonamenty). Nie ma obowiązku wykładania ich za przednią szybę.