Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Gdynia Buduje

Plac zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego będzie przebudowany

Tak obecnie wygląda plac zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego// fot. Piotr Szpajer

Tak obecnie wygląda plac zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego// fot. Piotr Szpajer

13.02.2020 r.

Sześć firm chce przygotować dokumentację projektową na modernizację popularnego miejsca zabaw na Wielkim Kacku. Mieszkańcy Fikakowa oczekują jego przebudowy, aby przestrzeń ta na nowo bawiła i integrowała starszych i młodszych gdynian. To kolejny plac zabaw, który przejdzie metamorfozę dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.

Plac zabaw, o powierzchni prawie 1100 m2, jest ważnym punktem dzielnicowych spotkań. Wraz z boiskiem i siłownią zewnętrzną tworzy obecnie chętnie odwiedzany kompleks rekreacyjny dla starszych i młodszych mieszkańców. Niestety większość zabawowych urządzeń drewnianych najlepsze lata ma już za sobą. Dlatego też dwie mieszkanki osiedla - panie Marta Śmiechowska oraz Paulina Szuflitowska zdecydowały się złożyć wspólny projekt na gruntowną przebudowę tego dzielnicowego punktu integracji.

- Ponad 450 tysięcy złotych będzie kosztowała modernizacja placu zabaw przy ulicy Gryfa Pomorskiego. To spory budżet, który pozwoli nam na zaprojektowanie i wykonanie w tej lokalizacji stref integracji i zabaw dla starszych i młodszych. Będzie to kolejna bezpieczna, miejska przestrzeń, która dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, zapewni najmłodszym gdynianom możliwość ruchu, zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu – przekonuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Tak obecnie wyglada przestrzeń placu zabaw przy ulicy Gryfa Pomorskiego// fot. Piotr Szpajer

Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni założył, że koszt wykonania dokumentacji projektowej nie powinien przekroczyć kwoty 13.732,95 złotych brutto. Chęć przygotowania dokumentacji zgłosiło sześć firm projektowych:
  • Outside Studio Projektowe Natalia Paja - 5 290 zł
  • Arqiteka Biuro Projektowe Marta Kulik - 8 608,77 zł
  • LandAR Projects Sp. z o.o. - 10 897,80 zł
  • Indom Mieczysław Tkaczyk - 19 898,94 zł
  • Małgorzata Piotrowicz - 15 300 zł
  • Domino Studio Pracownia Architektoniczna - 14 000 zł.
Teraz ZDiZ dokona dokładnej analizy i weryfikacji wszystkich złożonych ofert. Wybrany projektant lub biuro projektowe będzie miało maksymalnie 90 dni, od daty podpisania umowy, na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja ta powinna uwzględniać pomysły i wytyczne wnioskodawczyń. Zgodnie z ich wizją nowy plac składać się bedzie z 3 stref. Pierwsza z nich ma być dedykowana maluchom, które znajdą tam m.in. klasyczne huśtawki, piaskownice oraz inne aktywizujące urządzenia zabawowe. W strefie starszaka będzie można skorzystać z urządzeń sprawnościowych, z kolei w strefie relaksu nie zabraknie m.in. ławek i stolików. Nowy plac ma być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawczynie chcą również zachować na jego terenie jak najwięcej zieleni, która szczególnie w sezonie letnim będzie m.in. źródłem zacienienia.

- Od wielu lat plac zabaw przy ulicy Gryfa Pomorskiego pełni nie tylko funkcję zabawową, ale przede wszystkim integracyjną. To bardzo popularne miejsce dzielnicowych spotkań. Dlatego też modernizacja placu z pewnością będzie pozytywnie odebrana przez małych i dorosłych mieszkańców Wielkiego Kacka – mówi Stanisław Borski, radny Miasta Gdyni.
 
- Cieszy nas fakt, że proces realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 w zakresie przebudowy placu zabaw na Fikakowie przebiega w takim tempie. Perspektywa ukończenia tego zadania jeszcze w tym roku stanowi doskonałą okazję do wzmocnienia pozytywnego odbioru Budżetu Obywatelskiego. To ważne, aby mieszkańcy postrzegali Budżet Obywatelski jako skuteczny instrument do realizacji oddolnych inicjatyw społecznych w dzielnicy - zapewnia Piotr Szpajer, przewodniczący Rady Dzielnicy Wielki Kack.

Warto podkreślić, że zgodnie z procedurami każdy nowy projekt przestrzeni zabaw i rekreacji jest konsultowany na etapie koncepcji projektowej, a potem projektu budowlanego z wnioskodawcą, Wydziałem Ogrodnika Miasta, Ekspertem ds. Dostępności miasta Gdyni - Staramy się, aby nasze gdyńskie place zabaw były wyposażone w ciekawe urządzenia o różnorodnych funkcjach, a jednocześnie były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dbamy też o stosowanie zróżnicowanych nawierzchni. Są to nie tylko syntetyki, ale nawierzchnie z materiałów naturalnych, które urozmaicają bodźce dotykowe dzieci. Wszystkie te aspekty będą brane pod uwagę również podczas projektowania dokumentacji na przebudowę placu na Fikakowie – podkreśla Urszula Kubicka-Formela, która nadzoruje realizację tej inwestycji z ramienia gdyńskiego ZDiZ.