Gdynia Buduje

Preferencyjne abonamenty i odroczenie podwyżek za parkowanie

Parkomat, mapka pokazująca strefę B na działkach Leśnych i Grabówku, abonament typu M // fot. ZDiZ, #Dzielnice wGdyni

Parkomat, mapka pokazująca strefę B na działkach Leśnych i Grabówku, abonament typu M // fot. ZDiZ, #Dzielnice wGdyni

30.10.2020 r.

Podczas XXIII sesji Rada Miasta Gdyni podjęła bardzo istotne decyzje dla gdyńskich kierowców i mieszkańców dzielnic, które będą objęte rozszerzoną Strefą Płatnego Parkowania. Zgodnie z przyjętą uchwałą przez kolejnych 8 miesięcy nie nastąpi zwiększenie opłat za parkowanie, z kolei mieszkańcy będą mieli łatwiejszą ścieżkę ubiegania się o preferencyjny abonament na parkowanie w okolicy swojego domu.


Przypomnijmy, że inicjatywa przesunięcia terminu rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania została przedstawiona na październikowym Kolegium przez prezydenta Wojciecha Szczurka. Była ona motywowana przede wszystkim bardzo poważną sytuacją pandemiczną w kraju. Prezydent uznał, że obciążanie mieszkańców dodatkowymi opłatami parkingowymi w tak ciężkim okresie jest niewłaściwe i zasugerował przesunięcie daty ich wprowadzenia.

- Cieszę się, że radni z aprobatą przyjęli rekomendacje prezydenta Wojciecha Szczurka. Ma to duże znaczenie dla mieszkańców naszego miasta, którzy zmagają się z konsekwencjami ekonomicznych obostrzeń związanych z COVID-19. Dlatego też opóźnimy wprowadzenie podwyżek i nowych granic stref płatnego parkowania do 1 lipca 2021 roku – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Ułatwienie zakupu abonamentu „M”

Uchwała przyniesie kolejne ważne rozwiązania dla mieszkańców, którzy ubiegają się o preferencyjny abonament typu „M”. Radni pozytywnie zagłosowali za możliwością złożenia formularza ZAP-3 lub zaświadczenia z gdyńskiego urzędu skarbowego o rozliczaniu PIT-u w Gdyni. Oznacza to, że teraz będzie można do wniosku o abonament „M” załączyć formularz ZAP-3 lub ww. zaświadczenie, w przypadku braku PIT. Oczywiście pozostaje też opcja okazania pierwszej strony zeszłorocznego PIT-u.
- Po raz pierwszy w historii sesja Rady Miasta odbyła się w formie wideokonferencji. Pomimo niestandardowych warunków udało się nam podjąć wiele ważnych uchwał, które będą miały bezpośrednie przełożenie na życie gdynian w najbliższym czasie. Pozytywne rozstrzygnięcia związane ze strefą płatnego parkowania z pewnością ucieszą gdynian, którzy dotychczas nie mieli szans na preferencyjny abonament mieszkańca. To będzie z pewnością istotna oszczędność w ich domowym budżecie -  podkreśla Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta.
- Aby uzyskać preferencyjny abonament należało okazać pierwszą stronę zeszłorocznego PIT-u rozliczanego w gdyńskiej skarbówce. Wielokrotnie zdarzało się, że mieszkańcy, mimo iż zameldowani wiele lat wcześniej w Gdyni, nigdy nie rozliczali podatku w naszych urzędach skarbowych i tym samym nie mogli otrzymać abonamentu mieszkańca. Honorowanie formularzy ZAP-3 lub zaświadczeń to właśnie ukłon w stronę osób, które dopiero rozpoczęły odprowadzanie podatków w gdyńskiej skarbówce. Nowe zasady umożliwią nam wydawanie pozytywnych decyzji. W efekcie tego mieszkańcy szybciej otrzymają preferencyjne abonamenty – tłumaczy Karol Kozak, kierownik Działu Płatnego Parkowania.

Obecnie miesięczny abonament dla mieszkańca typu „M” wykupywany na okres od 1 do 5 miesięcy wynosi 30 zł. Z kolei przy zakupie abonamentu na okres od 6 do 12 miesięcy mieszkaniec zapłaci 25 zł miesięcznie.

Więcej ulic w Strefie Płatnego Parkowania na Działkach Leśnych

Na wniosek Rady Dzielnicy Działki Leśne włączono do Strefy Płatnego Parkowania Działki Leśne i Grabówek, zwanej Strefą B, cały obszar dzielnicy Działki Leśne. Dzięki temu więcej mieszkańców tej dzielnicy będzie mogło ubiegać się o preferencyjny abonent.

Strefa na Działkach Leśnych została rozszerzona o następujące ulice:
Witomińska do Bydgoskiej, cała Bydgoska, Kujawska, Malborska, Kołobrzeska, Lęborska, Elbląska, Fromborska, Królewiecka, Mazowiecka.

Uchwała Rady Miasta wprowadzająca powyższe ustalenia wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. pomorskiego.