Gdynia Buduje

Przebudowa infrastruktury drogowej na Północy Gdyni !

Zakres inwestycji z wiaduktem drogowym ul. Płk. Dąbka //mat.prasowe

Zakres inwestycji z wiaduktem drogowym ul. Płk. Dąbka //mat.prasowe

19.03.2020 r.

Gdynia ponownie szuka wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych i sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa układu drogowego ul. płk. Dąbka pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. płk. Dąbka w Gdyni”.

Przypomnijmy, że Gdynia wspólnie z gminą Kosakowo planuje rozbudowę ulicy płk. Dąbka, która obejmie m.in. budowę nowego wiaduktu drogowego i drogi rowerowej.

Ta newralgiczna infrastruktura drogowa na północy Gdyni, ulica płk. Dąbka, na odcinku od ulicy Derdowskiego do ulicy Andersa, to fragment arterii drogowej o intensywnym natężeniu ruchu, która łączy Oksywie i Obłuże z terenem sąsiedniej gminy Kosakowo.

Oba samorządy zamierzają partycypować w kosztach i wspólnie rozbudować istniejącą drogę przede wszystkim o nowy wiadukt drogowy nad torami kolejowymi – ten powstanie obok już istniejącego wiaduktu, po którym odbywa się obecnie ruch w obu kierunkach. Dodatkowo zadanie obejmie też budowę nowej drogi rowerowej, która stanowi fragment międzynarodowej trasy rowerowej R10.

- Intensywne natężenie ruchu na terenie północnych dzielnic Gdyni, musimy rozładować poprzez rozbudowę kluczowej infrastruktury drogowej, w tym przypadku ulicę płk Dąbka – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - To odcinek, który dla wielu gdynian jest codzienną drogą do pracy lub szkoły, a dodatkowo dotyczy mieszkańców sąsiedniej, szybko rozwijającej się gminy Kosakowo. Patrzymy na sprawę przyszłościowo i z myślą o dużym natężeniu ruchu zakładamy dla nowego wiaduktu wysoką nośność obciążeń, a rowerzyści zyskają też bardzo ważny fragment trasy – wyjaśnia wiceprezydent.- To bardzo ważna inwestycja także z punktu widzenia gminy Kosakowo. Bardzo się cieszę, że możemy realizować ją we współpracy z Gdynią – mówi Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

Zgodnie z założeniami wykonawca, który złoży najkorzystniejsza ocenę opracuje projekt koncepcyjny, minimum w trzech wariantach, w ciągu 10 tygodni od podpisania umowy. Wykona  także pełną wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową, która musi być gotowa maksymalnie po 70 tygodniach od daty podpisania umowy, a także zrealizuje prace geodezyjne, aktualizację kosztów inwestorskich oraz będzie sprawowała nadzór autorski dla tej inwestycji.

Potencjalni wykonawcy oceniani będą wg. kryteriów oceny ofert: cena oferty brutto - waga kryterium 60%, okres wykonania zamówienia - waga kryterium 10%, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – waga kryterium 30%.

Oferty można składać do 21 kwietnia do godz. 11.00.  Szczegóły postępowania tutaj