Gdynia Buduje

Wybrano projektanta parku w Orłowie

Tak obecnie wygląda rejon ul. Wrocławskiej, przy której ma powstać park // fot.ZDiZ

Tak obecnie wygląda rejon ul. Wrocławskiej, przy której ma powstać park // fot.ZDiZ

23.02.2021 r.

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego pomiędzy ulicami Wrocławską, Źródlaną oraz Architektów powstanie park. Teren tzw. „dzikiego sadu” zmieni się nie do poznania. Powstanie profesjonalny projekt nowej przestrzeni. To pozwoli docelowo wybrać wykonawcę robót. W efekcie tych działań mieszkańcy Orłowa zyskają dzielnicową przestrzeń spacerowo-rekreacyjną.


Wnioskodawcą projektu jest pan Krzysztof Hrynkiewicz. Jego pomysł dotyczył zagospodarowania przestrzeni leśnej, sąsiadującej z przychodnią przy ul. Wrocławskiej. Już wcześniej mieszkańcy Orłowa podejmowali próby samodzielnego uporządkowania tego kilkuhektarowego terenu. Dlatego spora społeczność dzielnicy bardzo mocno kibicuje przekształceniu tzw. „dzikiego sadu” w przyrodniczą oazę spacerową dla starszych i młodszych. Ich głosami projekt zyskał poparcie i trafił do realizacji.

- Na mapie Gdyni powstanie kolejna „zielona” inwestycja. Konsekwentnie wykorzystujemy potencjał różnorodnych, miejskich przestrzeni, zakładając tam ogrody deszczowe, parki kieszonkowe oraz rodzinne. Tym razem dzięki inicjatywie mieszkańców leśna przestrzeń Orłowa zmieni się w dobrze zaprojektowany park. Będzie to miejsce nie tylko dla amatorów spacerów czy joggingu, ale też właścicieli czworonogów. Skorzystają również uczniowie pobliskiej szkoły, bo park będzie oferował możliwość prowadzenia lekcji przyrody w terenie – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Za wykonanie projektu parku jest odpowiedzialna pani Marta Kulik z Biura Projektowego Arqiteka. Ze względu na konieczność m.in. zinwentaryzowania drzew w obrębie inwestycji, projektantkę zobowiązano do uzgodnienia projektu m.in. z Wydziałem Ogrodnika Miasta oraz Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni.

Poza inwentaryzacją drzew projekt ma zakładać m.in.:
  • wykonanie alejek parkowych,
  • montaż altany drewnianej, koszy na odpady, ławek, stojaków rowerowych,
  • rozbiórkę pozostałości altany oraz starych ogrodzeń,
  • zebranie i wywóz odpadów,
  • pielęgnację drzewostanu (w tym przycięcie gałęzi, usunięcie samosiewów w rejonie planowanych robót),
  • inwentaryzację miejsc gromadzenia odpadów.

- Bardzo często nasza najbliższa okolica oferuje szerokie możliwości do poprawy jakości życia. Najłatwiej takie potencjały dostrzec mieszkańcom. Zmiana czy modernizacja takiej przestrzeni jest możliwa właśnie dzięki narzędziom, jakie daje Budżet Obywatelski. Przykład orłowskiego parku doskonale wpisuje się w tę formułę. Dzięki ciekawemu pomysłowi i uczestnictwie w głosowaniu, mieszkańcy Orłowa już wkrótce będą mogli w pełni korzystać z fantastycznej, zielonej przestrzeni, która powstanie w ich dzielnicy – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma powstać do 4 maja tego roku. Będzie ona podstawą do wszczęcia postepowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę tej inwestycji.
 
Koszt wykonania dokumentacji to 22 386 zł brutto.