Gdynia Energetyczna

Bezpieczeństwo energetyczne #wGdyni

Bezpieczeństwo energetyczne - temat dostaw energii elektrycznej na kolejny rok jest jednym z największych wyzwań dla samorządów

Bezpieczeństwo energetyczne - temat dostaw energii elektrycznej na kolejny rok jest jednym z największych wyzwań dla samorządów

15.11.2022 r.

Temat dostaw energii elektrycznej na kolejny rok jest jednym z największych wyzwań dla samorządów, ale i nas wszystkich jako mieszkańców. Ogromny wzrost cen energii, niepewność na rynku, a także wymogi stawiane przez władze centralne narzucają intensywny harmonogram prac. Prezydent Wojciech Szczurek kieruje pracami zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego w Gdyni.


Cel na grudzień 2022 r. – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 10% przez Urząd Miasta

Ustawodawca (Rząd RP) nałożył na jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządów obowiązek obniżenia zużycia energii elektrycznej o 10%, w innym przypadku zastosowane zostaną kary. Wśród jednostek wskazanych są także jednostki kultury, takie jak teatr miejski, muzea, biblioteki.
Cele są ambitne, ale możliwe do osiągniecia dzięki zmianie naszych codziennych zachowań. Wprowadzamy szereg rekomendacji dla pracowników samorządowych, które będą mogły być wykorzystywane w naszym codziennym życiu. Zidentyfikowaliśmy urządzenia, które zużywają największą ilość energii i wprowadzamy rozwiązania, które dzięki efektowi skali przyniosą oczekiwane rezultaty – mówi Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni
Urząd Miasta Gdyni we wszystkich lokalizacjach zużywa około 900 000 kWh energii elektrycznej rocznie. To równowartość dla około 300 statystycznych mieszkań. Należy mieć na uwadze,
że w przypadku jednostki miejskiej to również urządzenia pracujące całą dobę, jak instalacje monitoringu miejskiego czy systemy komputerowe.
Oszczędzanie energii to obszar na którym osiągnęliśmy już naprawdę wiele, tym trudniej będzie nam znaleźć dodatkowe pole do zagospodarowania. Naszym zadaniem jest zbudowanie kompetencji i świadomości wśród wszystkich użytkowników i na to kłaść będziemy szczególny nacisk. Ogromny wzrost cen energii to również czas na odpowiedzialne inwestycje związane np. z oświetleniem i systemami sanitarnymi w budynkach - dodaje wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk bezpośrednio odpowiedzialny za sprawy energetyczne i oświetlenie miasta.

Dobre praktyki to długofalowe korzyści

Zrealizowanie celu założonego na grudzień przełoży się na oszczędności w zużyciu energii w kolejnych miesiącach. Późna jesień i zima to najbardziej wymagający okres – szybko zapadający zmrok, chłód za oknem to czas, kiedy zapotrzebowanie na energię jest największe. Analogicznie do celu na grudzień, Prezydent Gdyni wskaże cele na cały 2023 rok, poszukując nie tylko działań punktowych, ale opracowując strategie na kolejne lata.

Zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej na 2023 rok

Gdynia od 10 lat jest liderem grupy zakupowej energii elektrycznej dla znaczącej części województwa Pomorskiego, która liczy obecnie 43 członków, głównie gmin, ale również Uniwersytetu Morskiego i Akademii Marynarki Wojennej. Przez lata obowiązywała zasada rynkowa, gdzie większy zamawiający otrzymywał korzystniejszą cenę. W tym roku to wszystko, co dotychczas było normą przestało obowiązywać. Mamy niepewną sytuację na rynku paliw, zmieniające się z dnia na dzień ustawodawstwo polskie, nieprzewidywalne ceny na giełdzie energii. To wszystko odbiło się w przetargu na zakup energii na 2023 r. Jedyna oferta, która wpłynęła 22 września opiewa na 2450 zł netto za MWh. W roku 2022 obowiązuje cena 461,90 netto za MWh. Do tych cen należy doliczyć cenę dystrybucji energii.

Regulacje rządowe dla cen energii

Rynek dostaw energii elektrycznej został zdominowany przez spółki Skarbu Państwa. Od wielu tygodni trwały rozmowy, które miały na celu uświadomić przedstawicieli Rządu RP, iż brak regulacji na poziomie centralnym doprowadzi do katastrofy w samorządach. Podwyżki rzędu 500%, 600% czy nawet ponad 700% dla wielu gmin przekładały się na dziesiątki i setki milionów, które zapłaciłyby spółkom pod kontrolą Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dopiero 27 października 2022 r. rząd wprowadził w życie ustawę dającą możliwość skorzystania z określonej stawki za dostawę energii elektrycznej - 785 zł netto za MWh plus akcyza, plus VAT 23%. Oznacza to dla naszego samorządu niemal 100% podwyżkę i brak gwarancji stabilności ceny na kolejne lata.  

To zadanie też okazuje się wyzwaniem. Niestety nie wszystkie gminne podmioty będą mogły skorzystać z tego rozwiązania, a przewidywanie zużycia i procentów związanych z celem nie wydaje się dzisiaj proste.
To dla nas bardzo ważne, by gmina mogła zakupywać energię elektryczną po cenie tzw. maksymalnej, czyli po stawce określonej w ustawie. Zaangażowaliśmy w ten proces zarówno naszych prawników, kierowników jednostek organizacyjnych, urzędników, jak i władze samorządowe. Energia elektryczna i koszt jej zakupu staje się jedną z najważniejszych pozycji po stronie wydatków dla całego miasta  – podkreśla Aleksandra Mendryk - skarbnik miasta Gdyni.
Spotkania zespołu są cykliczne - wyznaczają cele na kolejne tygodnie i podsumowują działania
z ostatniego okresu.