Gdynia Energetyczna

Cyfrowy bliźniak budynku mieszkalnego

Rozwój technologii bliźniaków cyfrowych dla obiektów budowlanych to cel realizowanego projektu // fot. FASADA

Rozwój technologii bliźniaków cyfrowych dla obiektów budowlanych to cel realizowanego projektu // fot. FASADA

03.02.2022 r.

W styczniu 2021 roku Gdynia skorzystała z zaproszenia trójmiejskiej firmy PRE FASADA sp. z o.o. i wzięła udział w europejskim projekcie badawczym ASHVIN. Ma ona na celu rozwój technologii bliźniaków cyfrowych dla obiektów budowlanych. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach programu badawczego „Horyzont 2020”.


Ta nowa technologia cyfrowej repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów znalazła już szereg zastosowań w sektorze przemysłu i może istotnie unowocześnić europejski sektor budownictwa.

– W ramach projektu powstanie platforma bliźniaków cyfrowych dostępna w modelu open source, która będzie łączyć Internet Rzeczy (IoT) z technologiami obrazowymi. Dzięki platformie użytkownik otrzyma od ręki cyfrową reprezentację obiektu budowlanego, a także będzie mógł zbierać dane w czasie rzeczywistym – przed, w trakcie i po jej wzniesieniu, co umożliwi monitorowanie zmian w środowisku i w ramach procesów produkcyjnych – mówi Marek Giluń, prezes firmy PRE FASADA, która jest członkiem konsorcjum realizującego projekt.
Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 14 jednostek. Koordynatorem jest Politechnika Berlińska (Technische Universität Berlin). W ramach projektu powstanie 10 cyfrowych bliźniaków budynków i obiektów infrastrukturalnych.

Gdyński samorząd oraz Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wytypowali budynek przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni jako obiekt, dla którego zostanie wykonany model cyfrowego bliźniaka w ramach polskiej demonstracji projektu ASHVIN. Pozwoli to na lepszą ocenę obecnego stanu budynku i dobór odpowiednich prac termomodernizacyjnych.– Gdynia jest miastem otwartym na testowanie innowacyjnych technologii, które są szansą na uzyskiwanie jeszcze lepszych efektów, w tym przypadku w zakresie termomodernizacji. Z uwagą będziemy przyglądać się rezultatom podjętych działań i z pewnością przeanalizujemy je z myślą o przyszłości – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Pierwszym krokiem w ramach realizacji projektu było wykonanie dokładnej inwentaryzacji budynku przy pomocy skanera laserowego. Następnie przygotowano dokumentację projektową przy użyciu technologii BIM (Building Information Modelling). Modele BIM mogą zawierać różne typy informacji ułatwiających pracę uczestnikom procesu budowlanego, na przykład informację o zastosowanych materiałach i ich parametrach czy informacje związane z czasem realizacji inwestycji.  
  
W ramach projektu w dwóch mieszkaniach zostały zainstalowane czujniki pomiaru jakości powietrza działające w oparciu o technologię LoRaWAN™. Jest to bezprzewodowa technologia transmisji danych przeznaczona dla rozwiązań Internetu Rzeczy. Czujniki mierzą temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, poziom CO2, poziom natężania światła oraz jakość powietrza. Wszystkie te parametry będą połączone w czasie rzeczywistym z trójwymiarowym modelem budynku BIM.   

***
Projekt ASHVIN finansowany jest ze środków europejskich w ramach programu Horyzont 2020, czyli programu finansowania badań naukowych i innowacji w tym związanych z tematami ukierunkowanymi na budownictwo o obniżonej energochłonności (numer umowy No. 958161).