Gdynia Energetyczna

Dzielnicowy program bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych

oprawa LED w lamipe drogowej // grafika #dzielnicewGdyni

oprawa LED w lamipe drogowej // grafika #dzielnicewGdyni

17.02.2022 r.

Miasto Gdynia przystępuje do realizacji największego w historii i pierwszego w tak dużej współpracy różnych Rad Dzielnic postępowania na wymianę drogowych opraw oświetleniowych. Celem jest zaoszczędzenie 30% energii elektrycznej, jak również podniesienie bezpieczeństwa, a całość jest realizowana pod nazwą: „Dzielnicowy program bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych”. 

- W Gdyni bezpieczeństwo mieszkańców, jak i komfort życia są traktowane priorytetowo. Staramy się aby przestrzenie publiczne były jaśniejsze, zwłaszcza w miejscach przejść dla pieszych, przy szkołach i przedszkolach. Stawiamy także na energooszczędne rozwiązania. Szacujemy, że oświetlenie w technologii LED pozwoli zaoszczędzić ok. 30% energii elektrycznej - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Na terenie naszego miasta znajduje się obecnie niemal 10 000 lamp drogowych będących w zarządzie gminy (część oświetlenia należy bezpośrednio do firmy Energa Oświetlenie). Wiele z nich posiada oprawy dające światło sodowe, które emitują je w kolorze jasno żółtym przy dużym zużyciu energii elektrycznej, a także przy częstej konieczności wymiany źródeł światła. W każdym roku realizowane są nowe instalacje, które są oparte o technologię LED – w celu zapewnienia spójności rozwiązań wymiana jest korzystna ekonomicznie, jak i jakościowo.
 
 - Zamówienie we współpracy szeregu Rad Dzielnic może pozwolić na uzyskanie korzystnych warunków finansowych, a także spójnego harmonogramu prac, który obejmie ponad połowę naszego miasta. Synergia zasobów jest elementem koniecznym do skutecznego prowadzenia działań – mówi Jakub Ubych wiceprzewodniczący Rady Miasta, wcześniej przewodniczący Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
 
Źródła światła LED są aktualnie najkorzystniejszym dostępnym sztucznym źródłem światła, emitują światło białe najbardziej zbliżone do światła słonecznego. Ponadto strumień światła LED jest wolny od niedogodnego efektu migotania, dając dużo większy komfort dla odbiorcy. A co istotne ta technologia pozwala na zaoszczędzenie 30% energii elektrycznej w stosunku do tradycyjnego oświetlenia. W Gdyni konsekwentnie prowadzone są działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jak również unowocześniania systemu zarządzania oświetleniem. W ubiegłym roku rozpoczęto instalację sterowników do zdalnej kontroli obszarami oświetlenia.
 
 - Radni dzielnicy Dąbrowa zdecydowali się na przystąpienie do programu wymiany opraw na oprawy LED przede wszystkim w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Program ten stanowił niejako kontynuacje planów inwestycyjnych, które już wcześniej obejmowały m. in. wykonanie sześciu nowych inwestycji oświetleniowych w zaciemnionych dotąd lokalizacjach na terenie naszej dzielnicy – mówi Bartosz Grube, radny Dzielnicy Dąbrowa.
W ramach przetargu, w którym wydzielono trzy części, planowana jest wymiana opraw w 11 dzielnicach Gdyni. Realizacja ma się odbywać w okresie wiosenno-letnim tego roku. W ramach tej inwestycji zostaną wymienione na oprawy typu LED łącznie 752 sztuki, w tym 635 ulicznych, 112 parkowych i 5 liniowych.
 
- W przypadku Chwarzna-Wiczlina to kolejne działanie związane z nowoczesnym oświetleniem. W ostatnich latach udało się zrealizować szereg projektów zarówno w wymiarze nowych obszarów z oświetleniem, jak i wymianą opraw. Po przeprowadzeniu działania na terenie dzielnicy będzie niemal 100% opraw LED – dodaje Sebastian Gańczak, przewodniczący Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

Program realizowany będzie ze środków przyznanych dla rad dzielnic z „budżetu  inwestycyjno-remontowego na lata 2019 – 2023”, w ramach którego zostało wydzielone w budżecie miasta Gdyni 50 mln złotych. Jest to rekordowa kwota, która w poprzedniej kadencji wynosiła 20 mln.  Do programu przystąpiły następujące dzielnice: Chwarzno- Wiczlino, Cisowa, Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Karwiny, Leszczynki, Obłuże, Oksywie, Pogórze, Pustki Cisowskie- Demptowo. Oferty można składać do 1 marca br. do godz. 10:00, szczegóły postępowania przetargowego na platformie zakupowej UM.