Gdynia Energetyczna

Gdynia Energetyczna oceniona najwyżej z polskich miast

European Energy Award odebrał wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk // fot. M.Kozłowski

European Energy Award odebrał wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk // fot. M.Kozłowski

05.04.2022 r.

Gdynia uzyskała najwyższy wynik (76,8 %) spośród miast i gmin polskich biorących udział w pilotażowej certyfikacji European Energy Award. Certyfikacja potwierdza wysoką jakość realizowanych przez Gdynię działań z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej.

4 kwietnia w Warszawie wiceprezydent ds. rozwoju Marek Łucyk odebrał certyfikat efektywności energetycznej Gdyni w systemie European Energy Award.

Dzięki udziałowi w projekcie IMPLEMENT (Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification) współfinansowanym ze środków europejskich w ramach programu Horyzont 2020, gmina otrzymała szansę na wdrożenie systemu zarządzania jakością i certyfikację efektywności energetycznej gminy w systemie European Energy Award (EEA), czyli tzw. Europejską Nagrodą Energetyczną.

Certyfikat EEA to szwajcarski certyfikat przyznawany gminom od 25 lat. System zarządzania jakością został wdrożony dotychczas przez ponad 1400 gmin z obszaru Europy (Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Liechtenstein, Luxemburg, Monako, Szwajcaria).

Więcej o European Energy Award (EEA)

Gdynia jako jedna z sześciu pilotażowych gmin w Polsce została zaproszona przez Krajową Agencję Poszanowania Energii KAPE z Warszawy do wdrożenia procesu pozyskania certyfikatu European Energy Award w naszym kraju. Miasto wzięło udział w projekcie, którego zwieńczeniem była certyfikacja gminy zapewniająca potwierdzenie zapewnienia wysokich standardów jakości efektywnego zarządzania energią.

Gmina utworzyła Zespół Energetyczny składający się z podmiotów zaangażowanych w zrównoważony rozwój gminy m.in. z przedstawicieli realizujących zadania z obszarów:

  • planowania przestrzennego,
  • transportu,
  • nfrastruktury gminnej,
  • zarządzania energetycznego i środowiskowego,
  • gospodarki wodno–ściekowej,
  • gospodarki odpadami.

Celem projektu było wprowadzenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award (EEA) w czterech państwach członkowskich Unii Europejskiej: Polsce, Belgii, Chorwacji oraz Grecji. W ramach projektu, 30 pilotażowych gmin rozwijało swoje strategie klimatyczne i energetyczne, stosując standardy EEA i powiązany z nimi katalog kryteriów wraz z kompleksowym zestawem zalecanych środków oszczędności energii i działań na rzecz klimatu.

***  
Projekt IMPLEMENT realizowany był przez Krajową Agencję Poszanowania Energii od 2018 do 2022 roku. Więcej o projekcie na stronie KAPE.