Gdynia Energetyczna

Kolejna modernizacja oświetlenia ulicznego

Energooszczędne latarnie na bulwarze oraz szafka ze sterownikami oświetlenia // fot. T.Kamiński, ZDiZ

Energooszczędne latarnie na bulwarze oraz szafka ze sterownikami oświetlenia // fot. T.Kamiński, ZDiZ

23.07.2021 r.

Dwie firmy zgłosiły swoje oferty w przetargu na rozbudowę urządzeń automatyki sterującej oświetleniem ulicznym na terenie Gdyni. Miasto chce zakupić nowoczesny system  sterowników, które umożliwią zdalne włączanie i wyłączanie ulicznych latarni. Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni analizuje oferty potencjalnych wykonawców.
Gdynia konsekwentnie stawia na energooszczędne rozwiązania w zakresie oświetlenia ulicznego. Od 2019 roku wspólnie z Energą Oświetlenie wymieniliśmy w mieście ponad 6 tysięcy opraw latarni na nowoczesne modele LED. Teraz rozpoczynamy kolejny etap modernizacji. Chcemy zainstalować urządzenia, które pozwolą nam sterować systemem oświetlenia z poziomu przeglądarki internetowej. Będziemy mogli zatem samodzielnie regulować czas świecenia latarni – w sezonie zimowym wydłużać go, a z kolei latem skracać. W efekcie tych działań zyskamy spore oszczędności w budżecie miasta – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W przetargu wpłynęły oferty następujących firm:
– FB Serwis z Warszawy zaoferowała realizację zadania za kwotę 146 208,59 zł brutto,
– IE Jacek Rojek z Gdyni zaproponował kwotę 158 617,11 zł brutto.

Miasto zaplanowało zrealizować tę inwestycję za max. 130 tysięcy złotych brutto.

Zgodnie z wymaganiami zamawiającego system zdalnego sterowania musi zapewnić m.in.:
  • włączanie i wyłączanie oświetlenia zgodnie z astronomicznym czasem wschodu i zachodu
  • słońca dla miasta Gdyni
  • zdalne ustawienie przyspieszenia i opóźnienia czasu załączania/wyłączania z dokładnością
  • co najmniej 1 minuty
  • zdalne ustawienie przerwy w świeceniu o dowolnej porze doby i dowolnej długości,
  • zdalne włączenie i wyłączenie oświetlenia o każdej porze doby,
  • zdalne załączanie lub wyłączanie oświetlenia za pomocą SMS.

Obecnie w posiadaniu miasta znajduje się łącznie 250 szafek, w których znajdują się zautomatyzowane sterowniki lokalne wyposażone w czujniki. Włączają one oświetlenie uliczne 20 minut po zachodzie słońca i wyłączają 20 minut przed wschodem słońca. W obecnej sytuacji inżynierowie nadzorujący system oświetlenia miasta mogą regulować te parametry podchodząc do konkretnej szafki i przestawiając ręcznie sterownik. Po zamontowaniu systemu będą mogli to zrobić zdalnie nawet z poziomu urządzenia mobilnego. W pierwszej fazie tego projektu planowane jest wyposażenie w sterowniki 40 szafek będących własnością gminy.
Dzięki pracy zespołu merytorycznego złożonego z przedstawicieli Zarządu Dróg i Zieleni, Cyfrowej Gdyni oraz referatu energetyki Urzędu Miasta tworzone jest rozwiązanie autorskie. Umożliwi ono integrację z innymi usługami świadczonymi przez systemy automatyki miejskiej. Dążymy do tego, aby w przeciągu następnych lat Gdynia posiadała kompleksowe rozwiązanie w zakresie energooszczędnego oświetlenia – podkreśla Jakub Ubych, radny Gdyni.